Schools

Son çalışmalar birçok okulda akustik koşulların kabul edilebilenin altında olduğuna dikkat çekmiştir.

Hem iç hem dış mekandaki kaynakların yarattığı gürültüler sınıftaki konuşmaların anlaşılabilirliğini etkiler. Öğrencilerin net bir şekilde duyamadıkları zaman dersi anlamaya çalışmaktan ziyade öğretmenin ne söylediğini işitmeye çalışırlar ve konsantrasyonları bozulur.

Bu nedenle Avustralya, Kanada, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere birçok ülkede sınıf içi akustiklere ilişkin birtakım standartlar getirilmiştir.

Ancak okullarda birincil aktivite olarak eğitimin gerçekleştirildiği sınıfların yanı sıra idari, rehberlik ve psikolojik danışma ofisleri ve personel odaları da bulunmaktadır. Bu alanlarda gerçekleştirilen aktiviteler için farklı akustik gereksinimler söz konusudur.

Öğrenciler, aileler ve personel arasında telefon aracılığıyla veya yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler akademik, sağlık ve finansal konularla ilgili bilgilerin yanı sıra diğer önemli konuları da içerebilir. Bu görüşmeler kapalı ofislerde yapılmasına rağmen kapılar ve ara duvarlar genellikle konuşma gizliliğini sağlamak için yeterli değildir. Herhangi bir boşluk veya delik gizli olması beklenen görüşmelere kulak misafiri olmak için açık yollar sağlayabilir.

Ayrıca, kütüphaneler ve bilgisayar laboratuvarları gibi diğer alanlardaki akustikler akademik performansı sınıflardaki kadar etkileyebilir. Bu alanlarda yapılan konuşmalar ve gürültü okuma, yazma veya ders çalışma gibi yüksek konsantrasyon gerektiren aktiviteleri gerçekleştiren öğrenciler için dikkat dağıtıcı unsurlardır.