Meet Amanda

Bugün, kütüphaneler birden fazla işlev ile hizmet vermektedir. Toplumun bilgisayarlara ve medya odalarına erişimini sağlarlar. Bunlar çalıştaylar, toplantılar ve sosyal toplantılar gibi etkinliklere ev sahipliği yaparlar. Ayrıca müşterilere referans materyallerini ve okuma, yazma ve çalışma açısından konforlu bir ortamı sağlamada sahip oldukları çekirdek rolü korurlar.

Ne yazık ki bu etkinlikler söz konusu akustikler olduğunda her zaman iyi sonuç vermez. Aynı zamanda, bu yeni kullanımların yarattığı talepler personelin sessizlik politikasını uygulamasını zorlaştırır. Her durumda, müşteriler görüşmeleri gizli tutmaya ve gereksiz gürültüleri asgari düzeyde tutmaya çalışsa da gürültüler zorunlu olarak odada kalır ve konunun tasarım ile ele alınması gerekir.

Fakat, ağırlıklı olarak açık bir ortam aynı zamanda geleneksel gürültü kontrol yöntemlerine zorluklar yaratır. Alanları belirli ekinlikler için tahsis etmek mümkün olsa da bunları kullanmak isteyen çok sayıda müşteriye yer sağlayacak kadar büyük olmayabilir veya bu alanlar farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği başka alanların yakınında olabilirler. Kapalı odalar bile beklenen seviyede gürültü izolasyonu sağlanmaz.

Konuşmalar ve gürültüler konsantrasyon gerektiren işlerle meşgul olan müşteriler için rahatsız edicidir. Kütüphanenin kendi ticari faaliyetlerinden dolayı konuşma gizliliği bir diğer akustik sorundur. Personel, güvenlik, müşterilerle ilgili meseleler, finansal bilgiler ve diğer önemli konuları kapsayan görüşmeler için gizlilik gereklidir.

Etkili bir akustik ortam yaratmak yeni ve sürekli genişleyen hizmetler ile geleneksel kullanımı bağdaştırmaya yardımcı olur ve tesisin talepleri en uygun şekilde karşılamasını sağlar.