Meet Michael

Hukuk bürolarının akustik performansı hem çalışanlar hem de müşteriler için önemlidir.

Bu tesislerde yapılan konuşmalar genellikle çok gizli bilgileri içerir. Bu konuşmalar genelde özel ofislerde veya toplantı salonlarında yapılmalarına rağmen kapalı kapılar ve hatta ara duvarlar konuşma gizliliğini sağlamak için yeterli değildir.

Zayıf kapı sızdırmazlıkları, duvar ve pencere tirizleri arasındaki boşluklar, tavan arası bariyerlerindeki çatlaklar ve yanlış tasarlanmış veya kurulmuş iklimlendirme (HVAC) bileşenleri konuşmalara kulak misafiri olmak için açık bir yol sağlar. Birbirinden bağımsız iki veya daha fazla kişi aynı binayı paylaştıklarında kötü akustik koşullar daha büyük bir sorumluluk olabilir.

Gürültü hala bir diğer akustik sorundur. Sayısız çalışmalar göstermişti ki gürültü konsantrasyonu bozmakta, verimliliği azaltmakta ve hataları arttırmaktadır. Bu etkenler iyi dinleme becerilerini ve bilgilerin ayrıntılı şekilde alınmasını gerektiren bir meslek için son derece zararlıdır. Sonuçta, bu sorunlar müşteri memnuniyetini ve hatta yasal işlemleri etkileyebilir.

Konuşma gizliliğini korumak ve pozitif bir akustik ortam oluşturmak kontrol ve profesyonelliğin bir işaretidir. Müşterilerin firmanın becerilerine duydukları güveni pekiştirebilir ve firmanın imajını güçlendirebilir. Ayrıca iletişimi arttırabilir. Müşterilerin duyulma endişesi azaldığında daha rahat konuşma eğiliminde olurlar.

Çalışanlar da müdahale edilmeden veya rahatsız edilmeden çalışabilecekleri bir ortamdan faydalanırlar.