Meet Dan

Özel bilgilere izinsiz erişimi önleme çabaları genellikle belgelerin ve bilgisayarların güvenliğine odaklıdır. Fakat, sözlü iletişimi korumak için alınması gereken tedbirler de vardır.

Önemli görüşmeler kapalı ofislerde veya toplantı odalarında gerçekleşse bile kapılar ve duvarlar genellikle konuşma gizliliğini sağlamak için yeterli değildir. Yüksek ses kısıtlama özelliğine sahip odaları inşa etmek genel olarak bütçeye uygun değildir. Her durumda, hatta küçük boşluklar veya delikler bile konuşmaların bitişikteki alanlara ulaşması için açık yollar sağlar.

Ve Ses İletim Sınıfı (STC) ne olursa olsun bu geleneksel yöntemler elektronik yöntemlerle konuşma dinlemeye karşı koruma sağlamazlar.

Doğru işlem gerçekleştirilmediğinde pencereler, kapılar, kanallar, borular, zeminler, tavanlar ve duvarlar gizlice dinleme için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Konuşmalar bu yapılarda titreşimler yaratır ve bu titreşimler problar veya mikrofonlar ile toplanabilir ve tekrar anlaşılır bir konuşmaya dönüştürülebilir. Bu tür dinleme cihazları hedef tesisten yeterince uzaktan kullanılabildikleri için bunları tespit etmek zordur.

Bunlar, özellikle ulusal güvenlikle ilgili görüşmelerin yapıldığı askeri tesislerde endişe edilmesi gereken hususlardır.

Bu tür bir tesis konuşma gizliliğinin yanı sıra gürültü kontrolünü de gerektiren ofis ve idari alanları barındırabilir. Çeşitli çalışmalar gürültünün yalnızca çalışanların verimliliğini düşürmekle ve hata oranlarını arttırmakla kalmayıp aynı zamanda genel işyeri memnuniyetini de düşürdüğünü göstermiştir. Kütüphaneleri, sağlık kliniklerini ve danışmanlık ofislerini kullanan personel de geliştirilmiş akustik kontrolünden faydalanacaktır.