Sound Masking

İnşa Edilmiş Çevre için Merkez (CBE) ve diğerleri tarafından yürütülen çalışmalar işyerindeki memnuniyetsizliğin bir numaralı nedeni ve çalışanın performansını etkileyen en önemli etkenin zayıf akustikler olduğunu göstermektedir. Araştırmaya göre:

  • Ofis çalışanlarının zamanlarının %59'u bireysel olarak, odaklanılan görevleri gerçekleştirmek için harcanır
  • Bu zamanın %64'ü günde 20 defaya kadar kesintiye uğrar
  • Çalışanların %70'i daha az gürültülü ortamda daha verimli olabileceklerini söylüyorlar
  • %72'si kendi konuşma mahremiyetinden memnun değil

Bu istatistiklerle ilgileniyorsanız, doğru yere geldiniz.

Birçok insan gürültüyü fiziksel olarak engellemek için duvarları ve kapıları kullanma, tavan kaplamalarının, duvar panellerinin ve yumuşak yer döşemesinin soğurma özelliğinden yararlanma fikrine aşinadır.

Fakat, bu stratejileri uyguladıktan sonra bile uygun seviyede arkaplan sesini atladıkları için birçok tesiste konuşma gizliliğine ve gürültü kontrolüne ulaşmada başarısız olunur. Doğrusu, pek çok ofisteki arkaplan ses seviyesi, konuşmaların 50 feet (15 metre) mesafeden kolaylıkla duyulabileceği kadar düşüktür.

Arkaplan ses seviyesini kontrol eden tek akustik uygulama bir ses maskeleme sistemidir. Bu teknoloji genel olarak tavanda veya tavan üzerinde ızgara benzeri biçimde yerleştirilen bir dizi hoparlörden ve bunların çıkışını kontrol etme yönteminden oluşur. Hoparlörlerden dağıtılan tasarlanmış ses birçok insan tarafından yumuşak üflenen havaya benzetilir.

Bu çözüm basit bir temele dayanmaktadır: yeni ortam seviyesi daha düşük seviyedeki tüm gürültüleri örter ve boşluktaki taban ve tepe değerleri arasındaki değişim derecesini küçülterek daha üst seviyedeki gürültülerin etkisini azaltır. Maliklerin konsantrasyonunun bozulması ihtimali azaltılır. Benzer şekilde, konuşmalar tamamen maskelenebilir veya bunların anlaşılabilirliği azaltılarak konuşma gizliliği artırılır.

Bu etkinin birçok bilindik örneği bulunmaktadır: akan suyun, bir uçak motorunun, hışırdayan yaprakların çıkardığı ses ve dolu bir restoranda kalabalığın uğultuları. Elbette, bir iş yerine ses maskelemesini uygularken bunun mümkün olduğunca rahat olmasını ve fark edilmemesini sağlamak son derece önemlidir. Aksi halde, 1970'lerdeki ‘beyaz gürültü’ sistemlerinde olduğu gibi bir iritasyon kaynağı haline gelme riski söz konusudur.

Ses maskeleme sistemleri o zamandan beri çok yol almıştır, özellikle LogiSon ses maskeleme sisteminin ortaya çıkışı on yıl öncesine (2003) dayanır. Ağ üzerinden çalışan mimarisi bir kişinin sistemin tasarımını ve işlevini özel uygulamalara göre kolaylıkla özelleştirmesini, rahatlık ve etkinliği en uygun hale getirmesini mümkün kılar. Ayrıca müşterilere önemli bir masraf oluşturmaksızın veya faaliyetleri aksatmaksızın ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde değişiklikler yapabilme imkanı sağlar.

LogiSon ses maskeleme sistemi aynı zamanda donanımsal olarak kolaylıkla iyileştirilebilir. Ancak, tesisinizin tasarımında önceden dahil edilmesi yapım giderlerinde tasarruf sağlayabilir, özel ofisler etrafında katlar arası duvarlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır ve diğer akustik uygulamalar gereksinimini azaltır.

Ses maskelemesi hakkında daha fazla bilgi için bugün bizimle iletişime geçin!