Meet Robert

Den forskning som bedrivits under det senaste decenniet visar att dålig akustik är den främsta orsaken till missnöje på arbetsplatsen och den faktor som påverkar medarbetarnas prestationer allra mest.

Om du arbetar i en modern kontorsmiljö kan du säkert relatera till detta. Trots dagens betoning på samarbete spenderar du mycket tid på arbete som kräver koncentration. Störande ljud och samtal gör uppgifter svårare att slutföra och fel inträffar oftare, vilket leder till förhöjd stressnivå. Det blir även svårare att fokusera, vilket tröttar ut dig, påverkar ditt humör och i slutändan även din produktivitet.

Är stängda kontor eller mötesrum lösningen? Detta kan ge en känsla av avskildhet men i själva verket tränger ofta ljud igenom från angränsande rum via taket, genomträngningar i väggstrukturen eller luftöverföringskomponenter, så att samtal och buller kan höras både inifrån och utanför lokalen. Faktum är att om dörren är öppen kan du störas ännu mer av buller än i en öppen planlösning.

Många människor genomför bullerbekämpningsstrategier i tron ​​att effektiv akustik endast kan uppnås när ljudnivåerna i deras anläggning är så låga som möjligt. Olika metoder provas i "jakten på tystnad", inklusive blockering och absorption. Även om dessa metoder är viktiga är problemet med dessa tillvägagångssätt att det är omöjligt att eliminera alla ljud från en hektisk arbetsplats. Dessutom är det så att ju tystare man försöker få en miljö att bli, desto starkare kommer resterande ljud att upplevas.

Detta fenomen kan tillskrivas det faktum att en effektiv ljudmiljö förlitar sig på tillhandahållandet av en lämplig brusnivå eller nivå på kontinuerligt bakgrundsljud.

När systemet etablerats täcker det upp alla ljud som är lägre i volym och minskar effekten av de som är högre. Utan detta system kan personerna i lokalen tydligt höra samtal och ljud även de som genereras på avstånd eller med relativt låg volym. Ljudnivån på kontor är ofta så låg att samtal blir begripliga på upp till 15 meters avstånd.