Ljudmaskeringssystem är en vanlig del i dagens inredningar, från dess ursprungliga användning på kontor till relativt nyare tillämpningar såsom patientrum på sjukhus. Bland kunderna finns främst:

Även om alla ljudmaskeringssystem lägger till ett bakgrundsljud i dina lokaler finns det betydande skillnader mellan hur ljuden är konstruerade. 

Slutsatsen är att om ljudet inte kan justeras så att det passar de lokala akustiska förhållanden och behov som personalen kräver i hela byggnaden, kommer det inte att ge de resultat du letar efter när du köper den här tekniken, dvs. förbättrad samtalssekretess och ljudkomfort.

LogiSon ljudmaskeringssystem har en decentraliserad nätverksarkitektur, som oftast förenklat kallas nätverkskonstruktion. Oavsett vilken typ av anläggning det gäller, uppfyller detta system de krav som behövs för en effektiv installation, inklusive:

Små justeringszoner

Justeringszoner är grupper av högtalare till vilka du kan skapa individuella volym- och frekvensinställningar. 

LogiSon ljudmaskeringssystem kan skalas ner till enskilda högtalare. Zoner med två eller tre högtalare är dock ändå en lämplig och budgetvänlig kompromiss för öppna ytor. En zon med tre högtalare omfattar vanligtvis 675 ft2. 

Även om en ännu större satsning (d.v.s. 6 eller 8 högtalare, eller till och med större zoner) ytterligare kan minska kostnaderna, kommer det också att innebära ständig eskalerande inställnings- och driftsättningsutmaningar, minskad komfort och effektivitet samt begränsad framtida flexibilitet.

Effektiv alstring av maskeringsljud

I stället för att ge samma maskeringsljud från ett stort antal högtalare har varje liten zon inom LogiSon ljudmaskeringssystem en egen maskeringsljudgenerator, vilket innebär att man undviker ett problem som kallas utfasning eller okontrollerbara variationer gällande ljudmaskeringsnivån.

Dessutom ger varje generator ett helt slumpmässigt maskeringsljud (dvs. ingen upprepningscykel). Ljudet spänner också över hela maskeringsspannet på 100-8000 Hz, vilket ger både komfort och effektivitet samtidigt som det täcker ett brett spektrum av ljud.

Finjustering av volym och frekvens

Oavsett hur ett systems högtalare är installerade (dvs. uppåtvända, ovanför undertak eller nedåtvända, genomskärandes ett tak), kommer maskeringsljudet att påverkas eftersom det interagerar med andra delar av arbetsplatsutformningen.

Därför tillhandahåller LogiSon ljudmaskeringssystem 100 volymsteg i steg om 0,5 dBA och frekvensstyrning på en tredjedels oktav för varje liten zon. Maskeringsljudet kan anpassas till lokala förhållanden så att det är behagligt och effektivt överallt i alla lokaler.

Om du inte hade kunnat göra sådana justeringar för specifika områden hade du varit tvungen att ställa in maskeringsljudet på en genomsnittsnivå. Om du sedan hade blivit tvungen att höja volymen för att förbättra systemets effektivitet i vissa lokaler hade det blivit för högt i andra. Om du istället hade sänkt det hade du offrat samtalssekretess och bullerbekämpning. Detta mönster hade sedan upprepats på oförutsägbara ställen i dina lokaler.

Lämplig driver för högtalare 

Högtalardrivrarna till LogiSon ljudmaskeringssystem är 10 cm i diameter och ger 25 watt för att säkerställa generering av de låga frekvenser som är avgörande för komforten.

Nätverksbaserad styrning

För att säkerställa maximal ljudkomfort bör ljudmaskeringssystemet justeras för att passa de unika behoven i dina lokaler, samt omjusteras om du renoverar, flyttar möbler eller personal. 

Inställningarna och zonindelningen för LogiSon ljudmaskeringssystem kan hanteras från en centralt placerad kontrollpanel eller en dator utrustad med programmet för akustisk nätverksstyrning. Ändringar kan göras direkt efter renoveringar, flytt av möbler eller personal. Enkel framtida omkonfigurering minskar livscykelkostnader samtidigt som det garanterar topprestanda i alla lägen.

Uppmätta resultat

De akustiska nivåerna i dina lokaler före och efter införandet av ljudmaskering kan mätas med hjälp av en ljudanalysator. 

Därför bör processen inte sluta så fort du har valt ljudmaskeringssystem. För att se om ljudmaskeringen verkligen fungerar som förväntat måste man mäta ljudnivåerna efter installation och de initiala inställningarna. Du måste vara säker på att den volym och det spektrum som behövs för samtalssekretess, bullerskydd och komfort faktiskt tillhandahålls.

Vi använder oss av vårt målprogram för att kunna finjustera LogiSon ljudmaskeringssystem med frekvensstyrning på en tredjedels oktav, och på så sätt se till att systemet uppfyller den angivna maskeringskurvan på varje mätplats. Du kan även få en rapport av oss som visar resultaten.