Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

KR Moeller Associates Ltd. och dess dotterbolag och filialer ("KRM") har åtagit sig att skydda din integritet. Denna Sekretesspolicy gäller KRM:s insamling, användning och utlämnande av personuppgifter.

Kontaktinformation

KRM tar gärna emot dina kommentarer angående denna Sekretesspolicy. Om du anser att vi inte har levt upp till denna policy eller om du vill granska eller redigera din personliga information, vänligen kontakta oss via e-post på privacypolicy@logison.comoch vi kommer att göra rimliga affärsmässiga ansträngningar för att avhjälpa eventuella problem som du kan ha.

Insamling av personlig information

Under kontakten med KRM kan du behöva överlämna personlig information till KRM. De personuppgifter som avses i denna sekretesspolicy utgörs av uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som är knutna till några sådana uppgifter, men avser inte namn, titel, företagsadress eller telefonnummer kopplat till en anställd i en organisation. Vi kan också använda "cookies" då och då för att anpassa din online-upplevelse. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator för att hjälpa oss att göra ditt besök på vår webbplats mer "användarvänligt". Cookies ger oss information om din användning av webbplatsen som kan hjälpa oss att förbättra webbplatsen och dina erfarenheter av den. Alla personuppgifter som samlas in om dig via cookies kommer att behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du har ställt in din webbläsare så att den varnar dig innan du accepterar cookies, ska du få ett varningsmeddelande med varje cookie. Du kan neka cookies genom att stänga av dem i din webbläsare, men du bör vara medveten om att vår webbplats precis som de flesta andra populära webbplatser kanske inte fungerar optimalt med "avstängda cookies".

Användning och utlämnande av personuppgifter

Förutom vid försäljningen av alla eller väsentligen alla KRM:s tillgångar kommer KRM inte att sälja, byta eller hyra ut dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt medgivande. Vi kommer endast att använda och/eller lämna ut personuppgifter i syfte att:

  1. förstå och möta dina behov och önskemål,
  2. utveckla nya och förbättra befintliga tjänster och produktutbud,
  3. förvalta och utveckla vår verksamhet samt
  4. uppfylla lagar och förordningar.

Vi kommer också att dela dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • När vi har ditt samtycke.
  • När vi är skyldiga att dela kundinformation enligt lag, för att skydda företagets intressen eller uppfylla vår samhälleliga plikt.
  • När vi behöver dela din personliga information med en affärspartner för att tillhandahålla en tjänst du har begärt. När våra samarbetspartners användning av dina uppgifter är begränsad till leverans av den tjänst du har begärt.

Vi förbehåller oss också rätten att använda, yppa, sälja, byta eller hyra ut insamlade uppgifter förutsatt att uppgifterna inte är knutna till någon specifik individ.

Förutom när vi enligt lag är skyldiga att lämna ut personuppgifter, kommer vi att kräva att den person till vilken vi överlämnar dina personuppgifter förbinder sig till vid tidpunkten gällande Sekretesspolicy. Vi kommer att vidta rimliga affärsmässiga ansträngningar för att se till att de följer vår Sekretesspolicy, men vi har inget ansvar gentemot dig om någon person underlåter att göra det.

För att kunna hjälpa dig, kan din personliga information komma att samlas in, lagras och/eller bearbetas eller på annat sätt användas av oss eller för vår räkning både inom och utanför Kanada av tredjepartsleverantörer eller av företag inom KRM-koncernen, för att utföra uppgifter för vår räkning. Som ett resultat kan det landets domstolar, regeringar eller brottsbekämpande myndigheter få ta del av sådan information enligt det landets lagar.

Säkerhet gällande dina personuppgifter

Vår webbplats har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlust, missbruk och obehörig förändring av informationen under vår kontroll:

  • All personlig information som du överlämnar till oss lagras i en säker datormiljö som skyddas av säkra brandväggar för att förhindra obehörig åtkomst.
  • När du använder säkra områden på webbplatsen använder vi säkerhetsmekanismer såsom Secure Sockets Layer (SSL) med kryptering. Detta innebär att all information som skickas mellan din dator och vår säkra datormiljö är krypterad eller förvrängd så att ingen kan läsa den under överföringen.        

Ändringar i denna Sekretesspolicy

KRM kommer emellanåt att uppdatera denna Sekretesspolicy för att spegla den feedback företaget erhållit från sina kunder eller ändringar i sekretesslagstiftningen. Vi uppmanar dig att regelbundet se över denna Sekretesspolicy för att vara uppdaterad om hur KRM skyddar dina personuppgifter.

Återkallelse av samtycke

Förutom när lagen kräver det kommer vi inte att använda eller att lämna ut dina personuppgifter på något sätt som du inte gett tillstånd till eller som du senare återtar ditt tillstånd för. Om du återtar ditt tillstånd kan vi ändå fortsätta att använda de uppgifter som du tidigare lämnat i den omfattning där vi är kontraktsbundna att göra det och i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla de åtagande som du gjort till KRM. Du accepterar också att även om du kan använda vissa funktioner på vår webbplats utan att uppge några personuppgifter, så behöver vi personuppgifter för en del av tjänsterna, inklusive de som kräver betalning eller involverar ett pågående avtal med KRM eller våra partners. Om du vägrar att förse oss med den information vi behöver eller om du senare återtar ditt tillstånd att använda och lämna ut informationen, riskerar du att vi inte längre kan förse dig med ovanstående tjänster.