LogiSon Solution

Med vår långa och breda erfarenhet inom detta område, vet vi att flexibilitet är nyckeln till framgångsrik ljudmaskering. Det beror på att det inte går att tillföra vilket ljud som helst i dina lokaler. Det måste vara rätt ljud, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Ljudmaskeringssystemet LogiSon erbjuder denna överlägsna akustiska kontroll som du kan styra med några enkla knapptryck.

Skräddarsytt

Smart teknologi gör ljudmaskeringssystemet LogiSon till den rätta lösningen för alla projekt. Dess nätverks-decentraliserade arkitektur, som oftast förenklat kallas nätverk, kan enkelt skräddarsys för att passa installationer i alla storlekar, från ett enda kontor till ett helt universitetsområde.

De minsta zonerna (1 till 3 högtalare), samt de mest finjusterbara kontrollerna för volym och frekvenskorrigering, ger en skräddarsydd passform för ditt utrymme (0,5 dBA-steg, 1/3 oktav). Faktum är att vi i vår bransch sätter ribban för ljudnivån på ± 0,5 dBA, vilket garanterar att maskeringsljudet blir både effektivt och diskret.

En sofistikerad timer och kalenderbaserade undantagsdatum schemalägger ljudmaskeringsvolymen för att matcha förväntade aktivitetsnivåer under dagen, veckan eller månaden, samt på helgdagar. Programmerbara tangentbord och fjärrkontroller ger användare on-demand-kontroll över ljudmaskeringen och utropsfunktionen i privata kontor och mötesrum, samtidigt som de bara har den åtkomstnivå du vill att de ska ha.

Komplett

Ljudmaskeringssystemet LogiSon har också avancerade utrops- och musikfunktioner, vilket eliminerar behovet av att ett separat system måste installeras. Anslut enkelt en källa, till exempel ditt telefonsystem eller en mp3-spelare till nätverkets kontrollpanel. Zonindelningen är digital, inte hårdkodad, så att du kan göra utrop när och var det behövs.

LogiSons förmåga att integritetssäkra verbal kommunikation kan utökas genom att ansluta naven till omvandlare som överför maskeringsljudet till fönster, dörrar, kanaler och andra fysiska strukturer, vilket hindrar användningen av ljudövervakningsutrustning.

Säkert

Ljudmaskeringssystemet LogiSon är säkrat med hjälp av både fysiska och elektroniska metoder. Driftövervakning dygnet runt. Om ett problem uppstår avger systemet en varningssignal och/eller skickar ett e-postmeddelande till angivna mottagare.

Lätt att hantera

LogiSon erbjuder både hårdvaru- och programvarubaserad styrning. Du kan hantera inställningarna och zonindelningen för en högtalare, en grupp av högtalare, eller flera grupper från nätverkets kontrollpanel eller datorn med programvaran till det akustiska nätverket.

Ändringar kan göras direkt efter renoveringar, flytt av möbler eller personal. Enkel framtida omkonfigurering och låg energiförbrukning minskar livscykelkostnaderna och säkerställer samtidigt maximal prestanda i alla lägen.

Beprövad prestanda

Ljudmaskeringssystemet LogiSon finns installerat på hundratals miljoner kvadratmeter åt kunder med olika tillämpningsbehov, bl.a. kontor, callcenter, sjukhus, hotell, banker m.fl.

Expertsupport

Vi erbjuder också ett komplett utbud av professionella tjänster och mycket lyhörd teknisk support. Kontakta oss för att få veta mer om ljudmaskering redan idag!