Sound Masking

Undersökningar som genomförts av Centrum för samhällsbyggnad (CBE) och andra institut visar att dålig akustik är den främsta orsaken till missnöje på arbetsplatsen och den faktor som påverkar medarbetarnas prestationer allra mest. Forskningen visar att:

  • 59 % av kontorsarbetares tid går åt till att försöka göra individuella uppgifter och kräver fokusering
  • 64 % avbryts upp till 20 gånger per dag
  • 70 % säger att de skulle vara mer produktiva i en mindre bullrig miljö
  • 72 % är missnöjda med sin samtalssekretess

Om du kan relatera till denna statistik har du kommit till rätt ställe.

De flesta människor är bekanta med idén att använda väggar och dörrar för att fysiskt blockera buller, samt fördelarna med att installera takplattor, väggpaneler och mjuka golv för att absorbera det.

Men trots att dessa åtgärder har vidtagits, har många företag fortfarande problem med buller eftersom de saknar en lämplig nivå av bakgrundsljud. I själva verket är bakgrundsljudet på de flesta kontor så lågt att samtal lätt kan höras på hela 15 meters avstånd.

Ett ljudmaskeringssystem är den enda akustiska lösning som kan styra ljudnivån på bakgrundsljudet. Denna teknologi består helt enkelt av en serie högtalare som installeras i ett gallerliknande mönster i eller ovanför taket, samt en kontrollmekanism för att styra deras utmatning. Högtalarna sprider ett specialanpassat ljud som många jämför med mjukt blåsande luft.

Premissen bakom denna lösning är enkel: det nya bakgrundsljudet täcker upp alla ljud som ligger under dess nivå och minskar effekten av de som överskrider den genom att minska skillnaden mellan bas- och toppvolymer i lokalerna. På detta sätt minskar koncentrationsstörningar och konversationer maskeras antingen helt eller så att begripligheten minskar avsevärt, vilket förbättrar samtalssekretessen.

Det finns många kända exempel på denna effekt, såsom ljudet av rinnande vatten, en flygplansmotor, prasslande löv och sorlet av en folkmassa på en livlig restaurang. När man inför ett maskeringsljud på en arbetsplats, är det naturligtvis viktigt att se till att det är så behagligt och diskret som möjligt. Annars riskerar det att bli en irritationskälla, vilket var fallet med "vitt brus"-systemen på 1970-talet.

Ljudmaskeringssystemen har utvecklats mycket sedan dess, särskilt tack vare införandet av ljudmaskeringssystemet LogiSon för drygt tio år sedan (2003). Dess nätverksarkitektur gör det enkelt att anpassa systemets utformning och funktion till specifika tillämpningar och därigenom optimera komfort och effektivitet. Det ger också kunderna möjlighet att snabbt göra justeringar vid behov, utan att ådra sig stora kostnader eller störningar i verksamheten.

Ljudmaskeringssystemet LogiSon är också enkelt att eftermontera. Ett ljudsystem som integreras tidigt under utformningen av arbetsplatsen kan leda till byggbesparingar, eliminera behovet av skärmväggar runt privata kontor samt minska behovet av andra akustiska lösningar.

Kontakta oss för att få veta mer om ljudmaskering redan idag!