Systemy maskowania dźwięku są powszechnie stosowane we współczesnych wnętrzach. Na początku były wykorzystywane głównie biurach, a od stosunkowo niedawna także w innych pomieszczeniach, np. w salach szpitalnych. Najczęstszymi klientami są:

Chociaż każdy system maskowania dźwięku emituje dźwięk w pomieszczeniach, systemy znacząco różnią się od siebie pod względem konstrukcji.

Przede wszystkim, jeżeli dźwięk nie może być odpowiednio dostosowany do lokalnych warunków akustycznych i potrzeb użytkowników w całym obiekcie, to nie zapewni uzyskania rezultatów spodziewanych przy zakupie tej technologii: poprawy prywatności rozmów i komfortu akustycznego.

System maskowania dźwięku LogiSon jest oparty na zdecentralizowanej architekturze sieciowej, często nazywanej po prostu siecią. Niezależnie od typu obiektu, spełnia wymagania potrzebne do zapewnienia skuteczności:

Małe strefy regulacji

Strefy umożliwiające regulację są to grupy głośników, dla których można indywidualnie ustawiać głośność i korekcję dźwięku.

System maskowania dźwięku LogiSon można podzielić na strefy odpowiadające pojedynczym głośnikom. Natomiast strefy obsługiwane przez dwa lub trzy głośniki są nadal dość wygodne i mniej kosztowne. Strefa obsługiwana przez trzy głośniki zazwyczaj obejmuje 675 ft2 (60 m2). Utworzenie stref jeszcze większych (np. 6 lub 8 głośników) może jeszcze bardziej ograniczyć koszty, ale przeszkadzałoby w regulowaniu dźwięku i diagnostyce zmniejszając komfort, skuteczność oraz elastyczność.

Skuteczne generowanie dźwięku maskującego

Zamiast nadawać ten sam dźwięk maskujący we wszystkich głośnikach każda mała strefa w systemie maskowania dźwięku LogiSon posiada dedykowany generator dźwięku maskującego, co pozwala zapobiegać przesuwaniu fazy dźwięku i niekontrolowanym zmianom głośności.

Ponadto każdy generator zapewnia prawdziwie losowy dźwięk maskujący (zamiast powtarzalnego cyklu). Dźwięk obejmuje szerokie spektrum maskowania od 100 do 8000 Hz, zapewniając komfort i efektywność, i obejmujące szeroki zakres hałasów.

Dostrajanie głośności i korekcja

Niezależnie od położenia montażu głośników (w kierunku do góry nad sufitem podwieszanym lub w dół, przy zabudowie w suficie), dźwięk maskujący reaguje z innymi elementami wyposażenia w miejscu pracy.

W związku z tym system maskowania dźwięku LogiSon zapewnia regulację w zakresie 100 kroków głośności co 0,5 dBA oraz korekcję częstotliwości w zakresie co 1/3 oktawy dla każdej małej strefy. Dźwięk maskujący można dostroić do warunków lokalnych, zapewniając, że jest wygodę i skuteczność na całej powierzchni.

Gdyby nie można było dokonywać tak precyzyjnych zmian w określonych obszarach, konieczne byłoby wyregulowanie maskowania do średnio najlepszego poziomu. W takiej sytuacji, jeżeli zwiększasz głośność w celu poprawy skuteczności systemu dla osób przebywających w jednym miejscu, dźwięk jest za głośny dla innych. Natomiast ściszenie spowodowałoby obniżenie poziomu prywatności rozmów i wzrost odczuwalnego hałasu. Takie sytuacje zaskakiwałyby Cię w wielu miejscach Twojego obiektu.

Dobrze dobrany sterownik głośnika

Głośniki systemu maskowania dźwięku LogiSon mają średnicę 4 cali (100 mm) i moc 25 W w celu generowania niskich częstotliwości, niezbędnych dla komfortu użytkowników.

Sterowanie sieciowe

Aby zapewnić maksymalny komfort akustyczny, system maskowania dźwięku powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb obiektu i ponownie wyregulowany po remoncie, zmianie wystroju lub personelu.

Ustawienia i podział na strefy systemu maskowania dźwięku LogiSon mogą być konfigurowane z centralnego panelu sterowania siecią lub za pomocą komputera wyposażonego w oprogramowanie sieciowe Acoustic Network Manager. W przypadku remontu, zmiany wystroju lub personelu, można wprowadzić w kilka minut zmiany w konfiguracji systemu. Łatwość rekonfiguracji zmniejsza przyszłe koszty eksploatacji przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej wydajności.

Mierzalne rezultaty

Za pomocą analizatora dźwięku można zmierzyć akustyczne parametry pomieszczeń przed i po wprowadzeniu systemu maskowania dźwięku.

Dlatego wdrażanie systemu nie kończy się od razu po jego zainstalowaniu. Prawdziwym wskaźnikiem prawidłowego działania systemu są pomiary wykonane po instalacji i wstępnej konfiguracji. Będziesz mieć pewność, że system gwarantuje określone parametry co do głośności i widma, potrzebne do prywatności rozmów, redukcji hałasu i komfortowego użytkowania.

Za pomocą oprogramowania Target dostrajamy system maskowania dźwięku LogiSon z dokładnością do jednej trzeciej oktawy, zapewniając realizację określonej krzywej maskowania w każdym punkcie pomiarowym. Oferujemy także Państwu raport przedstawiający wyniki.