Polityka prywatności

Polityka prywatności

KR Moeller Associates Ltd. wraz ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi (zwane dalej łącznie „KRM") zobowiązane są do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady KRM w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Informacje kontaktowe

W KRM będziemy wdzięczni za komentarze dotyczące tej polityki prywatności. Jeśli uważasz, że zasady niniejszej polityki prywatności zostały naruszone, lub jeśli chcesz sprawdzić albo zmienić swoje dane osobowe, prosimy o privacypolicy@logison.com. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości.

Gromadzenie danych osobowych

Podczas kontaktu z klientami KRM może otrzymywać ich dane osobowe. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności występuje określenie dane osobowe, oznacza ono wszelkie informacje, które mogą zostać użyte do identyfikacji indywidualnego użytkownika, lub są z nimi związane, z wyłączeniem imienia i nazwiska, nazwy lub adresu firmowego i numeru telefonu pracowników reprezentujących organizację. Stosujemy ciasteczka (pliki cookie) w celu dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do upodobań użytkowników. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające nam zapewnienie większej wygody przeglądania stron przez odwiedzających. Z ciasteczek uzyskujemy informacje na temat korzystania z witryny, które pomagają nam doskonalić stronę pod względem wygody dla odwiedzających. Wszelkie dane osobowe internautów gromadzone w ciasteczkach będą przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli w przeglądarce masz ustawione ostrzeganie przed zaakceptowaniem ciasteczek, pojawi się komunikat ostrzegawczy dla każdego takiego pliku. Można wyłączyć zapisywanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że nasza strona, podobnie jak większość popularnych witryn, może w takim przypadku działać nieprawidłowo.

Przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych

O ile zakład KRM nie zostanie sprzedany, w części lub w całości, KRM zobowiązuje się nie sprzedawać, nie wymieniać oraz nie oddawać w dzierżawę danych osobowych użytkowników jakimkolwiek osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody osób, których dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przetwarzane i/lub ujawniane wyłącznie w następujących celach:

  1. sprawdzenie i zaspokojenie potrzeb i preferencji klientów;
  2. rozwój i doskonalenie aktualnych lub nowych usług i produktów;
  3. rozwój i doskonalenie aktualnych lub nowych usług i produktów;
  4. spełnienie wymagań i nakazów ustawowych.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane w następujących okolicznościach:

  • Uzyskanie zgody zainteresowanej osoby.
  • Żądanie ujawnienia informacji o klientach z mocy przepisów prawa, w celu ochrony interesów spółki lub w związku z wykonywaniem obowiązków publicznych.
  • Udostępnianie danych osobowych partnerom biznesowym, jeśli jest to wymagane w celu świadczenia żądanej usługi. Przetwarzanie danych przez partnerów biznesowych odbywa się tylko w zakresie koniecznym do dostarczenia żądanej usługi.

Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystywania, ujawniania, sprzedaży, handlu lub wynajmowania zgromadzonych danych pod warunkiem, że nie są one powiązane żadną konkretną osobą.

O ile dane osobowe nie są udostępniane na mocy wymagań ustawowych, przy przekazywaniu danych w wyżej wymienionych przypadkach będziemy wymagać od ich odbiorcy wyrażenia zgody na przestrzeganie naszej aktualnej polityki prywatności. Podejmiemy wszelkie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia przestrzegania naszej polityki prywatności przez takich odbiorców, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku jej naruszenia.

Obsługa klientów wymaga gromadzenia, przechowywania i/lub przetwarzania danych osobowych lub ich wykorzystywania w inny sposób, w naszym imieniu, na terenie Kanady i za granicą, przez dostawców usług lub przez osoby trzecie tworzące grupę KRM. W wyniku tego ww. dane mogą zostać ujawnione sądom, organom władzy lub ścigania różnych państw na podstawie obowiązujących w nich przepisów prawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Nasza strona jest wyposażona w zabezpieczenia w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystywaniem i nieupoważnionym zmianom informacji przez nas zarządzanych:

  • Wszystkie uzyskane przez nad dane osobowe przechowywane są w bezpiecznym środowisku komputerowym chronionym zaporami ogniowymi przed nieupoważnionym dostępem.
  • Podczas korzystania z zabezpieczonych stron stosujemy zabezpieczenia, np. protokół Secure Sockets Layer (SSL) z włączonym szyfrowaniem. Oznacza to, że wszystkie informacje przesyłane między komputerem użytkownika a naszym bezpiecznym serwerem są szyfrowane lub kodowane w taki sposób, że nikt nie może odczytać ich podczas transmisji.

Zmiany w polityce prywatności

KRM zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki prywatności w celu zareagowania na Państwa sugestie i wnioski naszych pracowników lub na zmiany w ustawodawstwie w zakresie ochrony prywatności. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej polityki prywatności w celu uzyskania informacji o tym, jak KRM zajmuje się ochroną danych osobowych.

Wycofanie zgody

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa nie będziemy używać ani ujawniać danych osobowych w żadnym celu, dla którego nie uzyskaliśmy zgody lub jeśli zainteresowana osoba swoją zgodę wycofa. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych wcześniej dostarczonych wyłącznie w takim zakresie, do jakiego jesteśmy zobowiązani na mocy zawartych umów oraz w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umów zawartych z KRM. Można korzystać z naszej strony nie podając żadnych danych osobowych, jednak w przypadku niektórych usług, w tym usług wymagających płatności lub dłuższej relacji handlowej z KRM lub z jej partnerami handlowymi, podanie danych jest konieczne. W przypadku odmowy podania nam koniecznych informacji lub późniejszego wycofania zgody na przetwarzanie i ujawnienie danych, możemy nie być w stanie dostarczyć takich usług.