Pytania i odpowiedzi

Czy mogę zainstalować maskowanie dźwięku po wprowadzeniu się do obiektu?

System maskowania dźwięku LogiSon jest łatwy do zainstalowania w gotowym budynku. W razie potrzeby można umówić się na instalację systemu poza godzinami pracy. System posiada funkcję stopniowego wdrażania. Polega ona na tym, że głośność dźwięku maskującego jest płynnie zwiększana przez okres do 15 dni.

Odpowiednio wczesne uwzględnienie systemu maskowania dźwięku w projekcie budowlanym jest jednak bardziej korzystne. Instalacja na etapie budowy jest bardziej ekonomiczna, ponieważ system może wyeliminować potrzebę stosowania izolacji akustycznej, suchej zabudowy, ścian działowych (pełnych lub specjalnych) przy pokojach biurowych. Maskowanie dźwięku jest bardzo skuteczne w połączeniu z systemami przegród działowych (podłoga–sufit). Jego efektywność jest porównywalna z podwyższeniem klasy izolacji akustycznej (Sound Transmission Class).

Mniej ścian łączących stropy oznacza mniejsze zapotrzebowanie na klimatyzację i ogrzewanie oraz mniej przerw w suficie podwieszanym. Maskowania dźwięku pozwala zatem na bardziej elastyczne zorganizowanie przestrzeni, z myślą o przyszłych zmianach.

Maskowanie dźwięku może także zmniejszyć potrzebę montażu innych elementów izolujących akustycznie. Aby dowiedzieć się więcej o zastępowaniu elementów budowlanych systemem maskowania, skontaktuj się z przedstawicielem LogiSon.

Powrót do góry

 

Czy słychać maskowanie dźwięku?

Aby maskowanie dźwięku było skuteczne, musisz je słyszeć System został zaprojektowany w taki sposób, aby dźwięk był jak najmniej zauważalny. Dźwięk nie zmienia się w sposób zwracający uwagę, Dzięki odpowiedniemu dostrojeniu poruszając się po obiekcie nie usłyszysz zmian głośności. Pracownicy szybko uznają ten dźwięk za część swojego naturalnego środowiska, pracy.

System maskowania dźwięku LogiSon oferuje najbardziej jednolity dźwięk maskujący w branży. Dźwięk jest emitowany w strefach obejmujących od 1 do 3 głośników, na powierzchni od 225 do 675 stóp kwadratowych . Niewielka powierzchnia poszczególnych strefy umożliwia specjalne zaprojektowanie dźwięku maskującego do konkretnych pomieszczeń.

Istnieją dwa dodatkowe elementy zwiększające komfort akustyczny:

Funkcja stopniowego wdrażania przeznaczona jest do systemów maskowania dźwięku LogiSon instalowanych w budynkach już użytkowanych. Powoduje automatyczne, stopniowe zwiększanie głośności dźwięku maskującego w ciągu 15 dni i ułatwia tym samym przyzwyczajenie się użytkownikom pomieszczeń.

Funkcja nastawiania czasowego pozwala zaplanować zmiany głośności dźwięku maskującego w celu dopasowania do oczekiwanej intensywności pracy ciągu dnia. Zapewnia silniejsze maskowanie dźwięku w ruchliwych godzinach oraz ciche i komfortowe maskowanie w czasie mniejszej aktywności.

Powrót do góry

 

Czy będę słyszeć mojego najbliższego sąsiada?

Ponieważ dźwięk się przenosi, jego głośność zmniejsza się, wraz z odległością, do poziomu przykrywanego przez dźwięk maskujący. Wynika stąd, że technologia ta jest skuteczna w pewnej odległości.

Poziom tła dźwiękowego w biurach często jest tak niski, że rozmowy słychać w odległości od 9 do 15 metrów, a nawet większej. Maskowanie dźwięku znacznie zmniejsza tę odległość. Dokładna odległość zależy od wystroju biura i innych elementów akustyki, ale można oczekiwać, że odległość ta zmniejszy się do ok. 4,5 – 6 metrów. Jest to dystans zajmowany zwykle przez dwa stanowiska pracy. Może być też mniejsza.

W mniejszej odległości, pomimo maskowania dźwięku, może być słychać, że ktoś rozmawia, ale słowa nie będą zrozumiałe. Stanowi to największą korzyść, ponieważ słuchanie i rozumienie czyjejś rozmowy zaburza prywatność i mocno rozprasza uwagę.

Można wyraźnie zauważyć, że rozmowy nie będą słyszalne w sąsiednich pokojach biurowych.

Powrót do góry

 

Dlaczego nie można odtworzyć próbki dźwięku maskującego na stronie internetowej?

Nie wstawiliśmy plików audio na naszą stronę, ponieważ nie możemy zapewnić odpowiedniej jakości odtwarzania. Większość głośników komputerowych źle odtwarza dźwięk maskujący. Jeśli chcesz usłyszeć dźwięk działającego systemu maskowania LogiSon, skontaktuj się z nami, aby odwiedzić miejsce wyposażone w system.

Powrót do góry

 

Dlaczego wielkość strefy ma znaczenie?

Każdy system maskowania dźwięku może emitować dźwięk w obiekcie, jednak osiągnięcie prywatności rozmów, pochłaniania hałasu i odpowiedniego komfortu zależy od wielkości stref i możliwości sterowania systemem w poszczególnych strefach.

System maskowania dźwięku LogiSon dzieli się na małe strefy (od 1 do 3 głośników) oraz umożliwia precyzyjną regulację: posiada 100 kroków regulacji głośności co 0,5 dBA oraz regulację częstotliwości co 1/3 oktawy. Dźwięk maskujący można dostroić do warunków lokalnych zapewniając wygodę i skuteczność na całej powierzchni. Dzięki możliwości sterowania sieciowego łatwo jest utrzymać wyrównany poziom wydajności.

W przypadku podziału systemu maskowania dźwięku na większe strefy głośniki nastawione są na taką samą głośność i częstotliwość, ale dźwięk kształtuje się różnie, ponieważ wchodzi we wzajemne interakcje z elementami wystroju wnętrza. Dzieje się tak niezależnie od sposobu zamontowania głośników. Ponieważ nie jest możliwe precyzyjne regulowanie dźwięku w strefach, można znaleźć jedynie średnio-najlepsze ustawienie dla całej powierzchni. W takim przypadku zwiększenie głośności w celu poprawy skuteczności systemu w jednym miejscu spowoduje, że dźwięk może być za głośny w innym. Zmniejszenie głośności obniży natomiast prywatność rozmów i zwiększy percepcję hałasu. Tego typu problemy mogą występować w trudnych do przewidzenia miejscach w całym obiekcie.

Można spodziewać się, że wydajność systemu o takiej konfiguracji będzie o 10% mniejsza po obniżeniu głośności dźwięku maskującego o każdy decybel. W przypadku niektórych systemów możliwe są wahania w zakresie od 4 do 6 dB.

Powrót do góry

 

Czy można wykorzystać do maskowania muzykę lub system wentylacyjny?

System wentylacji włącza się i wyłącza w ciągu dnia w celu regulacji temperatury w budynku. Nie może zatem zapewnić ciągłego działania. Gdy system ten jest włączony, wytwarzany dźwięk nie jest odpowiednio głośny lub nie ma właściwej częstotliwości fal, umożliwiającej maskowanie mowy.

Sama muzyka nie obejmuje widma częstotliwości, które jest potrzebne do skutecznego maskowania rozmów i hałasu. Ponadto preferencje muzyczne są kwestią gustu osobistego, a ponieważ muzyka zawiera wiele rytmów i melodii, może rozpraszać uwagę.

Powrót do góry

 

Czy system maskowania dźwięku to jest biały szum?

Termin „biały szum" opisuje konkretny rodzaj dźwięku, używany we wczesnych systemach maskowania dźwięku, w latach siedemdziesiątych. Systemy te nie były elastyczne, a dźwięk miał nieco syczący charakter, przez co nie uzyskały powszechnej aprobaty, natomiast termin wszedł do słownika. System maskowania dźwięku LogiSon emituje zaprojektowany dźwięk, porównywalny do delikatnego powiewu powietrza. Aby usłyszeć, jak działa system, skontaktuj się z nami w celu zorganizowania wizyty.

Powrót do góry

 

Czy dźwięk maskujący usuwa hałas?

Nie. Technologia redukcji szumów wykrywa hałas za pomocą mikrofonów które przesyłają sygnał do komputera (połączonego z głośnikiem), a komputer wytwarza przeciwną, równą falę dźwiękową. Fale dźwiękowe wysyłane są w tym samym kierunku, co hałas, eliminując go.

Technologia redukcji hałasu działa w sposób skuteczny dla dźwięków o niskiej częstotliwości, takich jak odgłosy silnika lub ruchu drogowego. Jej zastosowania są ograniczone, ponieważ źródło hałasu i słuchacz muszą znajdować się w tej samej pozycji. Usuwanie hałasu nie jest praktyczne w biurze, ponieważ nie wycisza odgłosów mowy ludzkiej, o zmiennej i wysokiej częstotliwości, ani odgłosów przemieszczania się.

Do eliminacji tła dźwiękowego ostatnio coraz częściej używa się słuchawek obniżających hałas. Sprawiają one jednak, że łatwiej jest usłyszeć rozmowy w otoczeniu.

Powrót do góry

 

Czy mogę zastosować maskowanie tylko dla hałaśliwych miejsc?

Maskowanie dźwięku powinno być zainstalowane na całej powierzchni. Jeśli dźwięk maskujący jest obecny tylko w jednej części, to będzie zwracał na siebie uwagę podczas przemieszczania się użytkowników. Maskowanie akustyczne poszczególnych pokojów biurowych lub wybranych stref w otwartej przestrzeni biurowej nie jest zalecane. Można stosować urządzenia maskowania dźwięku w części obiektu tylko wtedy, gdy istnieje fizyczna przegroda oddzielająca ją od innych części, np. ściana, drzwi lub korytarz.

Powrót do góry

 

Dlaczego warto korzystać z maskowania dźwięku w pokojach biurowych?

Rozmowy, które wymagają prywatności, odbywają się zwykle w pomieszczeniach zamkniętych. Ale elementy układu wentylacji, uszczelki drzwi, szczeliny między ścianą a sufitem oraz przerwy w izolacji umożliwiają usłyszenie rozmowy w sąsiednich pomieszczeniach.

Ponadto, mimo że poziom komfortu akustycznego odczuwalny w osobnych pokojach biurowych jest na ogół wyższy niż w boksach biurowych, prawie jednej trzeciej osób pracujących w tych pokojach hałas i tak przeszkadza w wykonywaniu swoich zadań. Wiele osób woli zostawiać drzwi otwarte. W tym przypadku mogą mieć mniejszą kontrolę nad hałasem, niż pracownicy w boksach.

Maskowanie dźwięku zwykle zwiększa tło dźwiękowe w pokojach biurowych i salach konferencyjnych o 5 do 12 dBA, dlatego czasem uznaje się że dodaje 10 punktów do klasy izolacji akustycznej STC ściany.

Dodatkowo można wyposażyć każdy pokój biurowy w programowalną klawiaturę do regulowania głośności systemu w zależności od indywidualnych preferencji i aktualnych potrzeb użytkowników. Klawiatura oferuje możliwość sterowania głośnością dźwięku maskowania. Można też wyposażyć ją w przełącznik radiowęzła lub obsługę muzyki. Administrator ustala działanie klawiatury i zakres regulacji. Ponadto system może być zaprogramowany tak, aby resetować ustawienia o określonej porze dnia.

Powrót do góry

 

Czy można regulować dźwięk maskujący?

Maskowanie dźwięku działa, ponieważ użytkownicy pomieszczeń traktują go jako naturalne tło swojego otoczenia. Jeżeli system maskujący jest włączany i wyłączany lub często regulowany, to zwraca na siebie uwagę i może dekoncentrować.

System maskowania dźwięku LogiSon posiada funkcję programowania czasowego, umożliwiającą planowanie głośności dźwięku maskującego w zależności od oczekiwanych zmian intensywności użytkowania obiektu.

W przypadku przemeblowania przedstawiciel LogiSon powinien dokonać odpowiednich zmian dźwięku maskującego. Prawidłowe regulowanie głośności i częstotliwości wymaga przeszkolenia i specjalistycznego sprzętu.

Za pomocą oprogramowania radiowęzła Page Director Software, programowalnej klawiatury i innych elementów sterujących można zmieniać wszystkie ustawienia systemu maskowania dźwięku LogiSon.

Powrót do góry

 

Czy dźwięk maskujący zakłóca działanie urządzeń AV?

Użytkownicy przywykli do pomijania systemu maskowania dźwięku w pomieszczeniach wielofunkcyjnych oraz w salach z urządzeniami konferencyjnymi, z obawy przed zakłóceniem działania mikrofonu. Nasz system można jednak wyposażyć w ścienny regulator umożliwiający wyciszenie dźwięku maskującego w chwili, gdy jest to potrzebne. Ponadto, w salach konferencyjnych oraz w pomieszczeniach ze zintegrowanymi systemami nagłaśniającymi można zaprogramować automatyczną regulację urządzeń maskujących i radiowęzła podczas uruchamiania innych urządzeń, np. oświetlenia, rolet i sprzętu AV.

Niska głośność dźwięku maskującego (np. 42 dBA) zazwyczaj nie ma wpływu na wydajność systemu AV.

Powrót do góry

 

Czy można zmierzyć rezultaty?

Tak. Komfort akustyczny miejsca przed i po zainstalowaniu maskowania dźwięku można zmierzyć za pomocą analizatora dźwięku. Są to pomiary głośności, konturu fali, spójności przestrzennej i czasowej, zakresu dynamiki i poziomu prywatności rozmów. Wszystkie pomiary i analizy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego inżyniera akustyki.

Powrót do góry

 

Czy maskowanie dźwięku będzie działać w restauracji?

Maskowanie można wykorzystać w takich miejscach, jak poczekalnie lotniskowe dla VIP-ów lub ekskluzywne kluby, które mają podobny charakter do otwartej przestrzeni biurowej. Większość restauracji cechuje jednak wysoki poziom tła dźwiękowego i echo. Tego typu problemy można rozwiązać stosując materiały dźwiękochłonne.

Powrót do góry

 

Czy maskowanie dźwięku ma zastosowanie w przemyśle?

Maskowanie dźwięku odpowiada na problemy powodowane przez niski poziom tła dźwiękowego. Ponieważ w środowisku przemysłowym zazwyczaj występuje wysoki poziom tła dźwiękowego, maskowanie dźwięku nie będzie skuteczne.

Powrót do góry

 

Czy mogę użyć maskowania dźwięku do wyciszenia hałasu na zewnątrz?

Hałas poza budynkami jest trudnym problemem. Systemy maskowania dźwięku nie są przeznaczone do instalacji na otwartej przestrzeni, ponieważ trudno jest właściwie rozprowadzać dźwięk w takim otoczeniu. Można próbować stosować bariery fizyczne, ale mają one ograniczoną skuteczność, w zależności od rodzaju hałasu. Architekci krajobrazu zalecają stosowanie elementów wodnych, np. małych fontann, które zwracają uwagę słuchaczy.

Powrót do góry

 

Z kim mogę się skontaktować, aby polecić stosowanie maskowania dźwięku w moim miejscu pracy?

Jeśli czujesz, że Twoje środowisko pracy jest niewygodne ze względu na hałas i brak prywatności rozmów, możesz porozmawiać o tym z kierownikiem zakładu lub działu. Jeśli miałby on ochotę dowiedzieć się więcej na temat maskowania dźwięku, sugeruję kontakt z nami lub przynajmniej zapoznanie się z Przepisem na poprawę akustyki, dostępnym w sekcji Do pobrania na naszej stronie internetowej.

Powrót do góry

 

Czy zapewniają Państwo serwis?

System maskowania dźwięku powinien być konserwowany przez profesjonalistów, którzy potrafią prawidłowo go zaprojektować i zapewniają stałe wsparcie wraz z rozwojem organizacji.

Jako przedstawiciele LogiSon nie tylko oferujemy najnowocześniejszą technologię, ale również angażujemy się w zapewnienie satysfakcji klienta. Bez względu na wielkość inwestycji przedstawiciele angażują swoją wiedzę i umiejętności. Międzynarodowy zasięg organizacji oznacza, że możemy zapewnić tak samo wysoki standard usług bez względu na miejsce.

Powrót do góry

 

Czy system jest kosztowny w eksploatacji i utrzymaniu?

System umożliwia szybkie, łatwe i skuteczne dostosowanie do wskaźników rotacji i do zmian przestrzeni.

Choć starsze analogowe systemy maskowania dźwięku wymagały okresowych przeglądów, wydajność nowoczesnych systemów cyfrowych jest równomierna przez cały czas. Nie ma przy tym potrzeby modyfikowania urządzeń wchodzących w skład systemu. Zaleca się przeprowadzenie pomiaru wydajności i dostrojenie ustawień systemu w następujących sytuacjach:

  • Zmiany właściwości fizycznych przestrzeni. Meble, ścianki działowe, sufity, podłogi i inne czynniki wpływają na dźwięk maskujący niezależnie od tego, w jaki sposób zamontowane są głośniki (np. skierowana w dół, zabudowane w suficie, skierowane do góry lub zamontowane na ścianie).
  • Zmiana sposobu użytkowania. Przeniesienie funkcji call center lub działu zasobów ludzkich do miejsca zajmowanego wcześniej przez pracowników księgowości najprawdopodobniej zmieni potrzeby w zakresie maskowania dźwięku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu zmian w okresie eksploatacji systemu, wynoszącym od 10 do 20 lat, graniczy z pewnością. W związku z tym w zarządzaniu akustyką przestrzeni nie można stosować zasady „ustaw i zapomnij".

Zainwestowanie w elastyczny system maskowania dźwięku LogiSon zwiększa efektywność długoterminowego utrzymania. Ponieważ do zarządzania ustawieniami można używać panelu sterowania lub komputera, zmiany wprowadza się w kilka minut. System maskowania dźwięku LogiSon jest tani w obsłudze. Instalacja na powierzchni 13 500 stóp kwadratowych (1250 m2) zużywa tyle energii, ile jedna tradycyjna żarówka.

Powrót do góry

 

Czy można rozbudować lub przeprowadzić system?

System maskowania dźwięku LogiSon można łatwo rozbudowywać i przenosić.

Powrót do góry

 

Pytania i odpowiedzi

PRZYBORNIK

Choć maskowanie dźwięku stosuje się od dziesięcioleci w obiektach handlowych, technologia ta wciąż nie jest dobrze znana.