Sound Masking

Badania przeprowadzone przez centrum badań środowiska w budynkach Uniwersytetu w Berkeley (Center for the Built Environment) i inne ośrodki wykazały, że słaba akustyka jest przyczyną numer jeden niezadowolenia z miejsca pracy i najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność pracownika. Według badań:

  • Przez 59% swojego czasu pracownicy biurowi poświęcają na wykonywanie pracy indywidualnej, wymagającej skupienia
  • Praca 64% pracowników jest przerywana do 20 razy dziennie
  • 70% twierdzi, że byliby bardziej wydajni w mniej hałaśliwym otoczeniu
  • 72% jest niezadowolonych prywatności rozmów

Jeśli możesz wykorzystać te statystyki, jesteś w odpowiednim miejscu.

Większość osób zna ideę wykorzystywania ścian i drzwi w celu fizycznego blokowania hałasu, a także zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z instalacji płyt sufitowych, paneli ściennych i miękkich podłóg w celu jego absorpcji.

Jednak nawet po wdrożeniu tych rozwiązań wielu obiektom wciąż nie udaje się osiągnąć prywatności rozmów i kontroli hałasu ponieważ nie posiadają one odpowiedniego poziomu tła akustycznego. W rzeczywistości, poziom tła akustycznego w większości biur jest tak niski, że z łatwością słychać rozmowy odbywające się w odległości nawet 50 stóp (15 metrów).

System maskujący dźwięk to jedyne rozwiązanie akustyczne kontrolujące poziom głośności tła akustycznego. Technologia ta polega zasadniczo na zainstalowaniu serii głośników w układzie siatki znajdujących się w suficie lub powyżej sufitu, jak również na sposobie kontrolowania ich sygnału wyjściowego. Głośniki rozprowadzają sztuczny dźwięk, który przez wiele osób porównywany jest do cichego dźwięku nawiewu powietrza.

Założenie tego rozwiązania jest proste: nowy poziom hałasu w otoczeniu zagłusza wszystkie dźwięki poniżej jego progu głośności oraz zmniejsza wpływ hałasów od niego głośniejszych, zmniejszając stopień zmian między wyjściowym a najwyższym poziomem hałasu w danym otoczeniu. Zakłócenie koncentracji użytkowników ulega zmniejszeniu. Podobnie, rozmowy zostają całkowicie zamaskowane lub ich zrozumiałość zostaje zmniejszona, co doprowadza do poprawy prywatności rozmów.

Istnieje wiele znanych przykładów tego efektu: szum wody, silnik samolotu, szelest liści, szmer tłumu w ruchliwej restauracji. Oczywiście wprowadzając dźwięk maskujący w pracy, należy upewnić się, że jest on jak najbardziej wygodny i dyskretny. W przeciwnym razie, dźwięk ten może stać się źródłem irytacji, tak jak w przypadku systemów "biały szum" w latach 70-tych.

Systemy maskowania dźwięku przeszły od tego czasu ogromną metamorfozę, szczególnie wraz z wprowadzeniem systemu maskowania dźwięku LogiSon nieco ponad dziesięć lat temu (2003 r.). Jego architektura sieciowa pozwala łatwo dostosować wygląd i funkcjonalność systemu do specyficznych zastosowań, zapewniając optymalny komfort i efektywność. Zapewnia również klientom możliwość dokonania szybkich zmian w razie potrzeby, bez ponoszenia znacznych kosztów lub zakłóceń w działalności.

System maskowania dźwięku LogiSon łatwo dodać w istniejącym budynku. Jednak wczesne włączenie systemu do projektu obiektu może przynieść oszczędności w budowie, eliminuje potrzebę budowy pełnych ścian wokół prywatnych biur oraz powoduje zmniejszenie wymagań dla innych rozwiązań akustycznych.

Proszę skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej o maskowaniu dźwięku!