Spørsmål og svar

Kan jeg benytte meg av lydmaskeringssystemet hvis jeg allerede har allerede flyttet inn på plassen?

LogiSons lydmaskeringssystem er enkelt å ettermontere. Ved behov kan det være mulig å installere systemet utenom vanlig arbeidstid. Ettermonteringen innebærer en funksjon på bakgrunn avn den gamle som gradvis øker maskeringlydnivået over en periode på opp til 15 dager.

Det lønner seg imidlertid å vurdere en lydmaskeringssystem i en tidlig fase av byggeplanleggingen. Det kan redusere kostnadene ved å eliminere behovet for ekstra isolasjon, lag med gips, plenumsvegger og høykvalitetsvegger eller permanente vegger rundt private kontorer. Lydmaskering er svært effektivt når det brukes i kombinasjon med gulv-til-tak-veggsystemer og kan sammenlignes med å øke deres Sound Transmission Class (STC - lydgjennomgangsklasse).

Færre skiveplatevegger betyr reduserte HVAC-sonekrav og en mer sammenhengende takrutenett. På denne måten beholder maskeringen fleksibilitet over rommet for fremtidige renoveringer.

Lydmaskering kan også redusere behovet for å kjøpe andre akustiske verneobjekter. Reduksjonene varierer og bør diskuteres med din LogiSon-representant.

Tilbake Til Toppen

 

Kommer jeg til høre lydmaskeringen?

Det må være så høyt at du kan høre lydmaskeringen for at den skal være effektiv. Men det er designet for å være så lite bemerkelsesverdig som mulig. Det innebærer ikke forstyrrende mønstre, og det er innstilt slik at du ikke hører lydnivåendringer når du beveger deg gjennom hele anlegget ditt. Ansatte venner seg til det som en naturlig del av deres miljø i i løpet av en kort periode.

Lydmaskeringssystemet fra LogiSon tilbyr den høyeste grad av lydmaskeuniformitet i bransjen. Det gir sonestørrelser på 1 til 3 høyttalere eller 68,58 205,74 kvadratmeter. Slike små sonestørrelser betyr at den maskerende lyden kan tilpasses plassen din.

Det finnes to ekstraelementer til å forbedre akustisk komfort:

Opprampingsfunksjon er ideelt for å installere lydmaskeringssystemet fra LogiSon i et anlegg som allerede er bemannet. Det øker automatisk lyden av maskeringssystemet i løpet av 15 dager og hjelper arbeidsplassen med å venne seg til det ubemerket.

Tidtakerfunksjonen planlegger lydnivået til lydmaskeringssystemet slik at det matcher forventede aktivitetsnivå utover dagen. Det sikrer at lydmaskeringen er høy nok til å være effektiv når det er travelt og lavt nok til å være komfortabelt når det er roligere.

Tilbake Til Toppen

 

Vil jeg være i stand til å høre min nærmeste nabo?

Når en lyd beveger seg fra et punkt til en annen vil dens lydnivå senkes gradvis til et nivå som blir overdøvd av den maskerende lyden, så det innebærer at teknologien virker på avstander.

Bakgrunnslydnivået på kontorer er ofte så lavt at stemmer høres på en avstand av 9 til 15 meter eller mer. Lydmaskeringen reduserer den avstanden dramatisk. Den nøyaktige avstanden påvirkes av kontorets oppsett og andre eventuelle interne akustikkbehandlinger, men 4,5 til 6 meter eller omtrent to arbeidsstasjoner, er et godt eksempel du kan forvente deg. Den kan være mindre.

Over kortere avstander kan lydmaskeringen ikke hindre deg i å høre at noen snakker, men det vil hindre deg fra å forstå hva som blir sagt. Dette er en viktig fordel, fordi forståelig tale er det som er minst privat og det som forårsaker mest distraksjon.

Du vil merke en tydelig påvirkning fra kontor til kontor.

Tilbake Til Toppen

 

Hvorfor har dere ikke en demonstrerende lydklipp av den maskerende lyden på nettstedet deres?

Vi har ikke lagt inn en lydfil på vår hjemmeside fordi vi ikke kan sikre kvaliteten på avspillingen. De fleste PC-høyttalere vil ikke gjenspeile lyden skikkelig. Hvis du ønsker å høre LogiSons lydmaskeringssystem i drift er det beste alternativet å be oss om å ta deg med på en omvisning i en eksisterende installasjon.

Tilbake Til Toppen

 

Hvorfor er sonestørrelse viktig?

Ethvert lydsmaskeringssystem introduserer en lyd på din fasilitet, men nivået av talelydreduksjon, støykontroll og komforten du oppnår er avhengig av størrelsen på justeringssonene og den grad av kontroll som tilbys innenfor hver enkelt. 

Lydmaskerinssystemt fra LogiSon gir de minste sonene (1 til 3 høyttalere) med de fineste justeringene: 100 volum trinn i 0,5 dBA intervaller og tredjedels-oktavfrekvenskontroll. Den maskerende lyden innstilles til lokale forhold, slik at det er komfortabelt og effektivt på hele plassen. Og fordi kontrollen er i et nettverk - er dette ytelsesnivået også lett å vedlikeholde.

Når et lydmaskeringssystems reguleringssoner er større - er mange høyttalere stilt inn til samme lydnivå og frekvens, men lyden svinger over plassen ettersom den påvirkes av elementer av arbeidsplassens design. Dette gjelder uansett av hvor høyttalerne er installert. Fordi du ikke kan gjøre presise endringer i bestemte områder, må du stille inn hver enkelt sone til det beste gjennomsnittlige nivået. Hvis du må øke lydnivået for å forbedre systemets effektivitet for beboerne i ett område, kan det bli for høyt for andre. Hvis du senker den, vil du ofre taleprivatlivet og støykontrollet. Dette mønsteret vil gjenta seg på uforutsette punkter på tvers av plassen din.

Du kan vanligvis forvente en 10 prosent reduksjon i ytelse for hver decibel under lydmaskeringsnivået du ønsker å oppnå. Noen systemer tillate likevel en variasjon på så mye som 4 til 6 dB.

Tilbake Til Toppen

 

Kan jeg ikke bruke musikk eller klimaanlegget mitt for å maskere lyd?

Klimaannlegget slås av og på hele dagen for å regulere bygningens temperatur. Det er ikke en pålitelig kilde for konstant lydoverdøving. Og når den er på, er lyden den produserer ikke på et passelig nivå eller i riktig frekvensspekter for å maskere tale.

Musikk i seg selv avgir ikke rett frekvensspekter til å maskere samtaler og kontorstøy konsekvent heller. I tillegg er musikksmak en individuell sak, og det kan være distraherende på grunn av at musikk inneholder variasjoner og mønstre.

Tilbake Til Toppen

 

Er ikke lydmaskeringssystemer det samme som hvitstøy?

Begrepet "hvit støy" beskriver en bestemt type lyd som ble brukt i tidlige lydmaskeringssystemer i løpet av 1970-tallet. Disse systemene var lite fleksible de lagde en hvesende lydkvalitet som gjorde den upopulær - men begrepet ble allment vedtatt. Lydmaskeringssystemet fra LogiSon konstruerer en lyd som sammenlignes med en myk luftstrøm. Hvis du ønsker å høre systemet kan du ta kontakt med oss ​​for å få en omvisning.

Tilbake Til Toppen

 

Kansellerer lydmaskering støy?

Nei. Støykanselleringsteknologi bruker mikrofoner for å oppdage støy som i sin tur signaliserer en datamaskin (som er koblet til en høyttaler) for å produsere en lik og motsatt lydbølge. Denne lydbølge projiseres i samme retning som støyen og eliminerer den.

Støykanselleringen er effektiv for kontinuerlige lavfrekvente lyder som motorer og trafikk. Dets applikasjoner er begrenset fordi at støykilden og lytteren alltid må være i samme posisjon for at effekten skal oppleves. Støykansellering er ikke nyttig på kontoret fordi den ikke kan ta opp den variable og høyfrekvente naturen av tale, eller de ansattes bevegelser.

Støydempende hodetelefoner - et populært element i disse dager - brukes til å eliminere bakgrunnslyden. Det gjør at samtaler rundt omkring blir lettere å høre.

Tilbake Til Toppen

 

Kan jeg kun dempe de støyende områdene på arbeidsplassen min?

Lydmaskeringen bør installeres på hele plassen. Hvis maskeringslyden er på plass på ett sted og ikke i en annen, vil det trekke oppmerksomhet ettersom personer går rundt omkring. Akustiske behandlinger av enkelte private kontorer eller utvalgte områder i en åpen plan anbefales ikke. Et lydmaskeringsanlegg som kun dekker et område bør kun installeres der hvor det finnes en fysisk grense mellom to områder - for eksempel en vegg, en døråpning eller korridor.

Tilbake Til Toppen

 

Hvorfor skal jeg bruke lydmaskeringsteknologi i private kontorer?

Samtaler som krever litt personvern foregår vanligvis vanlgivis i lukkede rom. Klimaannlegg, dårlige dørpakninger, mellomrom mellom vegg og tak, og brudd i plenums barrierer gir klare baner for å overhøre samtalene på nabokontorene. 

Selv om nivået på akustisk komfort oppleves av ansatte som generelt høyere på private kontorer enn de i avlukker, føler nesten en tredjedel av kontorarbeidere at støy på arbeidsplassen forstyrrer evnen til å jobbe. Og mange holder dørene til kontorene sine åpne. I dette tilfellet, kan de ha mindre støykontroll enn ansatte som jobber på avlukker.

Maskering legger vanligvis til 5-12 dBA bakgrunnslyd til private kontorer og møterom, og det er derfor man noen ganger hører at det legger 10 STC-poeng til vegger.

Det kan være verdifullt å legge et programmerbart tastatur til hvert kontor slik at enkeltpersoner får muligheten til å justere systemets ytelse etter egne eller midlertidige behov. Denne funksjonen kan tilby bare kontroll over maskeringslydnivået eller inkludere paging, eller musikkanalvalg og justering av lydnivået for dette. En administrator kan begrense de funksjonene som tilbys av hvert tastatur og omfanget som det er tillatt å justere imellom. Dessuten kan systemet programmeres til å gjenopprette disse innstillingene på et definert tidspunkt hver dag.

Tilbake Til Toppen

 

Kan jeg justere den maskerende lyden?

Lydmaskering fungerer fordi personene på arbeidsplassen vil betrakte det som en naturlig funksjon av rommet de jobber i. Hvis maskeringssystemet er slått av og på, eller lydnivået justeres ofte, vil det medbære oppmerksomhet som rettes mot systemet som deretter kan bli en distraksjon.

Lydmaskeringssystemet fra LogiSon har en tidtakerfunksjon som kan programmeres til å justere maskeringslydnivået gradvis for å passe forventede endringer i aktivitet utover hele dagen.

Hvis du endrer oppsettet i fasiliteten din bør LogiSon -representanten din foreta de nødvendige endringene ved maskeringslyden. Riktig endring av lydnivå og frekvens krever både trening og spesialisert utstyr.

Du kan endre andre innstillinger ved hjelp av kontrollalternativene lydmaskeringssystemet fra LogiSon tilbyr, inkludert Page Director-programvaren, programmerbare tastatur og mer.

Tilbake Til Toppen

 

Vil lydmaskeringen forstyrre AV-utstyr?

Mens det har vært vanlig å ekskludere lydmaskering fra møter eller rom for blandede bruksområder med konferanseutstyr - grunnet være bekymringer for at mikrofonytelser blir forstyrret, vil en veggmontert brukerkontrollpanel la deg justere ned maskeringslydnivået når det er behov for det. Konferanse- eller styrerom med integrerte kontrollsystemer kan faktisk også programmeres til å justere lydmaskeringsnivået og page-innstillinger automatisk i harmoni med annet utstyr som for eksempel når lysene, persiennene eller AV-komponenter aktiveres. 

Lave nivåer av maskeringslyd (f.eks 42 dBA) har vanligvis ingen innvirkning på systemytelsen til AV-systemet.

Tilbake Til Toppen

 

Kan resultatene måles?

Ja. Den akustiske komforten av din plass før og etter innføringen av lydmaskeringssystemet kan måles ved hjelp av en lydanalysator. Disse målingene inkluderer lydnivå, kontur, romlig og tidsmessig konsistens, dynamisk omfang, og talepersonvernnivå. Alle målinger og analyser bør gis av en kvalifisert akustisk ingeniør.

Tilbake Til Toppen

 

Virker lydmaskering på restauranter?

Steder som flyplass-lounger og medlemsklubber som ligner på åpne kontormiljøer, kan dra nytte av det. De fleste restauranter er imidlertid preget av høye bakgrunnslydnivåer og mye ekko. Disse problemene bør håndteres med lydabsorberende materialer.

Tilbake Til Toppen

 

Har lydmaskeringen industrielle applikasjoner?

Lydmaskering håndterer støyproblemer forårsaket av lave bakgrunnslydnivåer. Fordi at industrimiljøer vanligvis har høye bakgrunnslydnivåer vil en implementert lydmaskering ikke ha en innvirkning.

Tilbake Til Toppen

 

Kan jeg bruke lydmaskering for å dempe utendørsstøy?

Det er vanskelig å kontrollere utendørs støy. Lydmaskeringssystemer er ikke utviklet for utendørsmontering og det er vanskelig å distribuere lyden skikkelig i et slikt tilfelle. Fysiske barrierer kan konstrueres, men kan ha en begrenset effekt avhengig av hvilken type støy du ønsker å dempe. Landskapsarkitekter anbefaler å bruke vannelementer, for eksempel små fontener som distraherer lytterne.

Tilbake Til Toppen

 

Hvem snakker jeg med for å anbefale lydmaskering på arbeidsplassen min?

Hvis du føler at arbeidsmiljøet er ubehagelig på grunn av støy eller at det er ubehagelig med mangel på taleprivatliv kan du uttrykke dine bekymringer ovenfor din fasilitet- eller avdelingsleder. Hvis de vil lære mer om lydmaskeringsteknologien foreslå at de tar kontakt oss eller i det minste gjennomgår The Recipe for Great Acoustics som er tilgjengelig i Ressurs-avdelingen på nettstedet vårt.

Tilbake Til Toppen

 

Hva slags støtte er tilgjengelig?

Det er viktig å velge en lydmaskeringssystem som støttes av fagfolk som kan designe systemet skikkelig og tilby deg kontinuerlig brukerstøtte etterhvert som organisasjonen din vokser og endrer seg.

LogiSons representanter er ikke bare stolte over kvaliteten på teknologien men også deres faste forpliktelse til kundetilfredshet. De har kunnskap og evner til å møte dine behov uansett størrelsen på bedriften din. Og internasjonal dekning betyr at de kan forsikre deg den samme høye standarden av service uansett hvor du befinner deg.

Tilbake Til Toppen

 

Er systemet dyrt i forbindelse med drift og vedlikehold?

Priser og renoveringer påberoper seg byggesystemer som raskt og enkelt kan justeres kostnadseffektivt.

Selv om eldre analoge lydmaskeringssystemer måtte gjennomgå periodiske rutinesjekk er ytelsen av moderne digitale systemer konsekvent over tid. Med andre ord vil maskeringssystemet i seg selv ikke være gjenstand for variasjon. Men det er lurt å måle ytelsen og justere systeminnstillingene når:

  • Det utføres endringer ved de fysiske karakteristikkene til rommet. Møbler, skillevegger, tak, gulv og andre faktorer påvirker maskerende lyd, uansett hvor høyttalerne er installert (f.eks nedovervendt, gjennom taket, oppover vendt eller i plenum).
  • Endringer utføres ved innkvarteringen. For eksempel vil flytting av kundesenteret eller menneskelige ressursfunksjoner inn på et område som tidligere var okkupert av regnskapsansvarlige svært sannsynlig påvirke maskeringsbehovet.

Sannsynligheten for at disse typer endringer vil skje i løpet av systemets 10- til 20-års levetid er nesten sikkert. Derfor kan du ikke ha en holdning av å installere systemet og glemme det når det gjelder akustikkontroll på arbeidsplassen.

Å investere i et fleksibelt system som LogiSons lydmaskeringssystem øker effektiviteten av langsiktig vedlikehold. Endringer gjøres i løpet av minutter fordi du kan bruke et kontrollpanel eller en datamaskin til å styre innstillingene. Lydmaskeringssystemet til LogiSon er også økonomisk i drift. En installasjon på 4114,80 kvadratmeter bruker samme energi som en tradisjonell lyspære.

Tilbake Til Toppen

 

Kan jeg utvide eller flytte systemet?

Lydmaskeringssystemet til LogiSon kan utvides eller flyttes enkelt.

Tilbake Til Toppen

 

Spørsmål og svar

Verktøykasse

Selv om lydmaskering har blitt brukt i kommersielle interiør i flere tiår er det mange som fortsatt er ukjent med denne teknologien.