Sound Masking

Studier utført av Center for Built Environment (CBE) og andre viser at dårlig akustikk er hovedårsaken bak misnøye på arbeidsplassen og den faktoren som påvirker de ansattes ytelser mest. Ifølge forskning:

  • 59% av kontorarbeideres tid er brukt på å prøve å gjøre individuelle fokuserte oppgaver
  • 64% avbrytes opptil 20 ganger per dag
  • 70% sier at de ville vært mer produktive i omgivelser med mindre støy
  • 72% er misfornøyd med sin frihet til å snakke uten å bli overhørt

Hvis du kan forholde deg til denne statistikken har du kommet til rett sted.

De fleste er kjent med ideen om å bruke vegger og dører for å blokkere støy fysisk, samt fordelene ved å installere himlingsplater, veggpaneler og myke gulv for å absorbere det.

Det viser seg at selv etter at disse strategiene har blitt brukt er det fortsatt mange fasiliteter som ikke klarer å oppnå en atmosfære for taleprivatliv og støykontroll - fordi de mangler et passende nivå med bakgrunnslyd. Faktisk er bakgrunnslydnivået i de fleste kontorer så lavt at samtaler lett kan høres fra så langt som 15 meter unna.

En lydmaskeringssystem er den eneste akustiske behandlingen som kan kontrollere bakgrunnslydnivået. Teknologien består i utgangspunktet av en serie høyttalere som installeres i et rutenettmønster i eller over taket; dette inkluderer også et lydnivåstyresystem. Høyttalerne distribuerer en konstruert lyd som mange mennesker sammenligner med myk blåsende luft.

Ideen bak denne løsningen er enkel: den nye lyden dekker lyder som er under den og reduserer innvirkningen av de over ved å forminske endringsgraden mellom bass og lydfrekvenshøyder i et rom. Forstyrrelser ved kontorabeidernes konsentrasjon svekkes. Samtidig maskeres samtaler enten helt eller forståeligheten av de reduseres og bidrar til økt privatliv rundt private samtaler.

Det er mange kjente eksempler på denne effekten: lyden av rennende vann, en flymotor, raslende løv, suset av en folkemengde i en travel restaurant. Det er selvfølgelig viktig å sørge for at lydmaskeringen er så komfortabelt og diskret som mulig på arbeidsplassen. Ellers kan den være en irritasjonskilde, slik tilfellet var med "hvitstøy" -systemer på 1970-tallet.

Lydmaskeringssystemer har utviklet seg mye siden den gang, spesielt som følge av LogiSons introduksjon av lydmaskeringssystemet for litt over et tiår siden (2003). Systemets nettverksbaserte arkitektur gjør det enkelt å tilpasse systemets design og funksjon for bestemte bruksområder, som optimaliserer komfort og effektivitet. Det gir også klienter evnen til å utføre endringer raskt når det er behov for det, uten å pådra seg betydelige kostnader eller avbryte driftsoperasjoner.

LogiSons lydmaskeringssystem er også enkelt å ettermontere. Dersom systemet inkluderes tidlig i utviklingen av din fasilitets design vil dette spare på konstruksjonskostnader, eliminere behovet for dekk-til-dekkvegger rundt private kontorer, og redusere behov for andre akustiske behandlinger.

Kontakt oss for å lære mer om lydmaskering i dag!