Juridisk Informasjon

Juridisk Informasjon 

1. Betingelser for bruk

Følgende er vilkår i en juridisk avtale mellom deg og KR Moeller Associates Ltd på dets vegne og på vegne av datterselskaper og tilknyttede selskaper ("KRM"). Ved å åpne, lese og / eller bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å overholde og overholder alle vilkår, betingelser og merknader i eller som refereres til av disse vilkårene og betingelsene for bruk. Vennligst les dem nøye. Du godtar å bli styrt av noen ytterligere vilkår som kan gjelde for deg som oppstår av å lese og / eller ved å bruke dette nettstedet, enten det finnes på dette nettstedet eller i en separat avtale med KRM. I tilfelle det oppstår konflikt mellom disse vilkårene og betingelsene for bruk og slike tilleggsvilkår, skal slike tilleggsvilkår regulere til konfliktens omfang. KRM forbeholder seg retten til etter eget skjønn å oppdatere eller revidere disse vilkårene for bruk, og å poste slike oppdaterte eller endrede bruksvilkår på dette nettstedet. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og bruksbetingelsene bør du ikke bruke dette nettstedet. Vennligst sjekk bruksvilkårene periodisk for endringer. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter kunngjøring av endringer i bruksvilkårene vil tolkes som samtykke av disse endringene.

2. Det private

Fra tid til annen, kan du bli bedt om å gi KRM personlig informasjon. Slike personopplysninger er underlagt KRM-retningslinjer for personvern. Hvis du vil lese KRMs retningslinjer for personvern, kan du gå til følgende lenke. Dersom det passer etter rimelig mening, kan KRM gi din personlige informasjon til enhver sine lokale LogiSon-representanter og du samtykker med overføring av slike personopplysninger.

3. Tredjepartsinformasjon og koblinger

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder ("lenker"), og kan inneholde informasjon hentet fra tredjeparter ("Tredjepartsinformasjon"). Disse nettstedene og denne tredjepartsinformasjonen styres ikke av KRM, og KRM er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller tredjepartsinformasjon, inkludert uten begrensning for nøyaktighet, overholdelse av opphavsrett, lovlighet, anstendighet, koblinger eller andre aspekter av de lenkede nettstedene. KRM er ikke ansvarlig for noen form for overføring mottatt fra disse nettstedene, og KRM er heller ikke ansvarlig hvis eksterne nettsteder ikke fungerer skikkelig. KRM gir slike lenker og informasjon til deg som en bekvemmelighet, og inkluderte lenker eller informasjon fra en tredjepart innebærer ikke KRMs godkjenning av disse nettsteder eller dets operatører. Du er ansvarlig for å se og overholde personvernsreglene og bruksvilkårene som nevnt på lenkede nettsteder.

Avtaler med tredjeparter utført gjennom nettstedet eller koblede nettsteder, inkludert levering av og betaling for varer og tjenester og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med slike omgang - skjer utelukkende mellom deg og tredjeparten. KRM skal ikke være ansvarlig for noen del av slike forretninger.

4. Dine brukerforpliktelser

I betraktning av ditt bruk av tjenester som tilbys på dette nettstedet, samtykker du til å: (a) oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv der du blir bedt om det på dette nettstedet (slik informasjon som skal være "Personopplysninger"); og (b) opprettholde og raskt oppdatere personopplysninger for å holde de sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige. Hvis du oppgir usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig informasjon, eller KRM har rimelig grunn til å mistenke at opplysningene er uriktige, unøyaktige, uaktuelle eller ufullstendige - har KRM rett til å suspendere eller avslutte eventuelle tjenester som leveres til deg av KRM og nekte enhver nåværende eller fremtidig bruk av KRMs tjenester (eller deler av dem).

Du er ansvarlig for alle aktiviteter som utføres ved at du bruker en tjeneste levert av KRM, inkludert - uten begrensning - tilgang til materiale på internett (enten på et passordbeskyttet nettsted eller ikke) og bruk av e-post. Alle slike aktiviteter er på egen risiko. Du skal ikke bruke og heller ikke tillate andre å bruke dette nettstedet eller KRMs tjenester som tilbys via dette nettstedet på en måte eller med et formål som er i strid med disse vilkårene og bruksbetingelsene. I tilfelle du får tilgang til andre nettverk eller dataressurser, godtar du å overholde respektive retningslinjer for bruk. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer under ditt passord eller din konto, og vil holde passordet (e) konfidensielt. Du vil umiddelbart varsle oss om enhver uautorisert bruk av ditt passord eller konto eller andre brudd på sikkerheten. Du vil ikke forstyrre funksjonen av nettstedet, oppfordre bruken av en annen brukers passord, eller på annen måte opptre på en måte som forstyrrer andre brukere bruk av nettstedet. Du kan heller ikke legge ut eller distribuere noen dataprogram som skader, forstyrrer på skadelig vis, smug avskjærer eller eksproprierer noe system, data eller personlig informasjon.

Når du besøker dette nettstedet, eller sender e-post til KRM, kommuniserer du med KRM på elektronisk vis, og samtykker å motta kommunikasjon fra KRM på elektronisk vis. KRM vil kommunisere med deg via e-post eller ved å poste meldinger på denne nettsiden. Du samtykker med at alle avtaler, notiser, avsløringer og annen kommunikasjon som KRM gir deg elektronisk tilfredsstille juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Enhver tilbakemelding som du gir skal anses for å være ikke-konfidensielt.

KRM gjør ikke krav på eierskap av de materialene du oppgir på noen måte. Men ved å publisere, laste opp, legge inn, forsyne eller sende inn slike materialer - gir du KRM og eventuelle underentreprenører lov å bruke innsendt materiale i forbindelse med driften virksomhet sin, inkludert, uten begrensning, rettighetene til å: kopiere, distribuere, overføre, fremvise i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, omformattere deres innsendte materialer og til å publisere ditt navn og kontaktinformasjon du godkjenner i forbindelse med din innsendte materiale. Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken KRMs bruk av dine innsendte materialer, som angitt her.

KRM forplikter seg IKKE til å poste eller anvende de materialene du kan finne på å oppgi og KRM kan fjerne slikt materialer til enhver tid etter eget skjønn. Ved å lage innlegg, laste opp, laste inn, forsyne eller sende inn dine egne materialer, garanterer og representerer du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialen(e) som beskrevet i denne seksjonen inklusivt - og uten begrensning - alle nødvendige rettigheter til å kunne lage innlegg, late opp, laste inn eller sende inn materialenr. Uavhengig av det foregående, vil forslag, forbedringer eller modifikasjoner rettet mot KRMs produkter og tjenester ("Forbedringer") fra deg eller andre som opptrer på vegne av deg, inkludert dine ansatte, være eiendom KRM uten ytterligere vederlag til deg, enten slike forbedringer innarbeides i KRMs produkter og tjenester eller ikke.

5. Forbudte bruksområder

Du kan ikke bruke dette nettstedet og / eller KRMs tjenester på noen som helst måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe dette nettstedet og / eller KRMs tjenester (eller nettverk(ene) koblet til et slikt sted eller tjenester) eller forstyrre andre brukeres bruk og glede av dette nettstedet og / eller KRMs tjenester. Du kan ikke forsøke å få uautorisert tilgang til dette nettstedet og / eller noen av KRMs tjenester, andre kontoer, datasystemer eller nettverk knyttet til dette området, via hacking, passordgruving eller på andre måter. Du får ikke skaffe adgang til eller forsøke å skaffe adgang til materiale eller informasjon på noen som helst måte, verken med vilje eller uten, som ikke skal være tilgjengelig for deg på dette nettstedet.

KRM forbeholder seg rett til å offentliggjøre informasjon KRM anser som nødvendige for å tilfredsstille gjeldende lover, regulativer, rettslig prosesser eller krav fra myndighetene, eller redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale, delvis eller delvis, etter KRMs eget skjønn.

6. Ukommersiell bruk

Tilgang til dette nettstedet er kun for personlig bruk. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage avledede verk fra, overføre eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester hentet fra dette nettstedet til noen som helst offentlighet, forretning eller kommersielle formål uten KRMs uttrykkelig skriftlig samtykke.

7. Internasjonal bruk

Ettersom dette nettstedet kan nås globalt - hvis du velger å få tilgang til dette nettstedet fra andre steder enn USA eller Kanada, gjør du det på eget initiativ, og du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale brukerreglement, lover og regler, inkludert de som er knyttet til overføring av teknisk dataeksportert fra eller importert til Kanada eller det landet du bor i. Uavhengig av det foregående lager KRM ingen representasjon om at materialene på dette nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor USA eller Kanada; og å oppnå tilgang til dem fra områder hvor innholdet er ulovlig er forbudt.

8. Nedlastinger

All innhold og programvare (dersom det finnes) som er gjort tilgjengelig for visning og / eller nedlasting i forbindelse med dette nettstedet inkludert og uten begrensning til tekst, lyd, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, fotografier, bilder, varemerker, logoer, lyder , musikk, kunst og datamaskinkoder, men med unntak av innhold og / eller programvare som kan gjøres tilgjengelig av sluttbrukere gjennom en kommunikasjonstjeneste, ("Programvare") eies, kontrolleres eller som er lisensiert av eller til KRM og er opphavsrettslig beskyttet produkter av KRM og / eller dets leverandører og er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler. Din bruk av programvaren er underlagt vilkårene i lisensavtalen for programvaren - dersom de eksisterer - som følger med eller inngår i programvaren ("Lisensavtalen"). Du kan ikke installere eller bruke noen programvarer som følger med eller inkluderer en lisensavtale med mindre du først godtar vilkårene i lisensavtalen.

Dersom noen programvare ikke medfølger en lisensavtale - skal den være underlagt vilkårene i KRMs programvarelisensavtale.

Du er videre enig i at du ikke vil laste ned noe innhold eller programvare uten å overholde alle gjeldende brukerreglement, lover og regler, og du garanterer at du ikke vil laste ned noe innhold eller programvare der slik nedlasting er forbudt av lokale lover.

9. Innkjøp

Ved å gjøre noen kjøp fra KRM gjennom dette nettstedet godtar du å overholde og være bundet av vilkårene og betingelsene i KRM sluttbrukeravtalen eller aktuelle KRM-vilkår og -betingelser for kjøp, samt alle andre vilkår og betingelser som du samtykker til i løpet av kjøpeprosessen. Du er videre enig i at du ikke vil gjøre noen kjøp fra denne siden uten å overholde alle gjeldende lover og regler, og du garanterer at du ikke vil gjøre noen kjøp gjennom dette nettstedet der slike kjøp er forbudt i henhold til lokale lover. Du erkjenner at alle kjøp gjort av deg gjennom dette nettstedet er for internt eller personlig bruk, og ikke for videresalg eller eksport, med mindre du er en behørig autorisert distributør av KRM.

10. Ansvarsfraskrivelse

ALLE MATERIALER, INFORMASJON, PROGRAMVARER, PRODUKTER, TJENESTER OG ANNET INNHOLD PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER ANSKAFFET FRA ET TILLENKET NETTSTED LEVERES TIL DEG "SOM DEN ER" UTEN GARANTIER ELLER VILKÅR AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISERTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL UKRENKELIGHET, SIKKERHET OG NØYAKTIGHET. KRM HAR GJORT RIMELIGE FORSØK FOR Å LEGGE UT OPPDATERT OG NØYTAKTIG INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDE; MEN KRM TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL, UTELATELSER ELLER UNØYAKTIGHETER AV NOEN SOM HELST FORM I INFORMASJONEN SOM ER ANGITT PÅ DETTE NETTSTEDET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL KRM VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE SOM FØLGE AV DIN TILLIT PÅ INFORMASJONEN SOM ER INNHENTET VIA DETTE NETTSTEDET. DET ER PÅ DITT EGET ANSVAR Å VURDERE NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN OG NYTTEVERDIEN AV INFORMASJONEN SOM ER ANGITT, OG BRUK AV DENNE SIDEN ER ALENE PÅ EGET ANSVAR. ENKELTE LAND TILLATER IKKE IKKE EKSKLUDERINGER AV VISSE GARANTIER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT AT BEGRENSNINGENE OG EKSKLUDERINGENE SOM ER NEVNT OVENFOR GJELDER FOR DEG.

11. Ansvarsbegrensning

DU SPESIELT ENIG I AT KRM IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR ULOVLIG TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER INFORMASJON, MATERIALER ELLER DATA SOM ER SENDT ELLER MOTTATT ELLER IKKE SENDT ELLER MOTTATT, ELLER HVILKE SOM HELST OVERFØRINGER SOM ER LAGT INN PÅ DETTE NETTSTEDET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL KRM VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE, STRAFFBARE ELLER INDIREKTE SKADER AV NOEN SLAG, ELLER NOEN SKADER, VERKEN PÅ KONTRAKTER, UAKTSOMT, STRENGT ANSVAR ELLER ANNET, (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING SKADER SOM FØLGE AV: (1 ) TILLIT TIL DETTE MATERIALET, (2) KOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER, (3) SVINN, (4) FORSINKELSER ELLER DRIFTSAVBRUDD, (5) OG ENHVER TEORETISK ANSVAR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, UANSETT OM KRM HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

12. Erstatning

Ved rimelig forespørsel fra KRM, samtykker du til å forsvare og holde KRM og dets ansatte, kontraktører, ledere og styremedlemmer fra alle forpliktelser, krav og utgifter, inkludert advokathonorarer som oppstår fra din bruk eller misbruk av dette nettstedet , forbindelsen til dette nettstedet og / eller KRM-tjenester, din manglende overhold av disse vilkårene og betingelsene for bruk, eller din krenkelse av tredjeparts rettigheter. KRM forbeholder seg retten til, på egen regning, å påta seg forsvar og kontroll av alle saker der du er erstatningspliktig, og i så fall vil du samarbeide med KRM ved å hevde tilgjengelige forsvar.

13. Innhold du sender inn til KRM av deg

Ved poste, opplaste, legge inn, forsyne med eller sende inn informasjon til dette nettstedet samtykker du til KRMs samling av slik informasjon, og du gir KRM, dets assosierte partnere samt underentreprenører lov og et verdensomspennende gebyrfritt lisens til å bruke slike innsendte opplysninger i forbindelse med driften av dette området og dets virksomhet, inkludert, uten begrensning, den verdensomspennende, gebyrfrie retten til å kopiere, distribuere, overføre, fremvise i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, omformattere din innsendte informasjon; og til å publisere navnet ditt og kontaktinformasjon du godkjenner i forbindelse med dine innsendte opplysninger. Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken av innsendte opplysninger. KRM forplikter seg ikke til å poste eller anvende informasjon du potensielt kan gi og KRM kan potensielt fjerne slik informasjon til enhver tid etter eget skjønn. Til avklaring; det presiseres at KRM ikke legger krav på eierskap til informasjon som du eventuelt kan finne på å gi til KRM, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Uavhengig av det foregående, vil eventuelle forbedringer gjort av deg eller noen som opptrer på vegne av deg, inkludert dine ansatte, være eiendom av KRM uten ytterligere vederlag av deg, om ikke slike forbedringer er innarbeidet i KRMs produkter og tjenester.

I tilfelle at du sender personlig informasjon til KRM i tillit gjennom dette nettstedet, samtykker du til innsamling, behandling, overføring og utlevering av slik informasjon av KRM i forbindelse med KRM for intern bruk og spesielt de formålene som er angitt på nettsiden med forespørsel om slik informasjon eller i KRMs personvern. KRM vil bestrebe å holde slike personopplysninger konfidensielt, og skal ikke avsløre slik personlig informasjon til tredjeparter, unntatt: (a) med implementert taushetsplikt og for å fasilitere tilbudet av produkter og tjenester for deg, (b) til den grad det er nødvendig og kreves av lovverket, eller (c) i samsvar med KRMs retningslinjer for personvern.

14. Immaterielle rettigheter

LogiSon er et registrert varemerke for 777388 Ontario Limited og brukes under lisens av KRM. Alle andre varemerker, servicemerker og logoer som brukes og vises på dette nettstedet er registrerte og uregistrerte varemerker for KRM. De ovenenvte varemerker og firmanavn kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke har blitt autorisert av KRM, eller på noen måte som er egnet til å skape forvirring blant kunder eller på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer 777388 Ontario Limited eller KRM. Alle andre varemerker som ikke eies av 777388 Ontario Limited eller KRM som vises på dette nettstedet tilhører sine respektive eiere, som kan eller ikke kan være tilknyttet, koblet til, eller sponset av 777388 Ontario Limited eller KRM.

Verken du eller andre som opptrer på vegne av deg, inkludert dine ansatte, erverver immaterielle rettigheter eller andre rettigheter, herunder patenter, design, varemerker, opphavsrettigheter eller forhandlingshemmeligheter, knyttet til innholdet på dette nettstedet, inkludert uten begrensning, programvarer og informasjon , med mindre annet er uttrykkelig angitt i en passende lisens eller annen gjensidig avtale, skriftlig avtale som du muligens har med KRM. Eventuelle tilskudd som uttrykkelig er gitt her er forbeholdte.

Alt innhold på dette nettstedet er opphavsrettsbeskyttet av KRM. Alle rettigheter forbeholdes.

15. Endringer til tjenestene som tilbys

KRM forbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen endre eller stanse - midlertidig eller permanent - enkelte tjenester (herunder e-posttjenester) som tilbys via dette nettstedet (eller deler av denne) med eller uten varsel, eller i samsvar med vilkårene i din egen skriftlig avtale med KRM. Du samtykker i at KRM ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endringer, suspensjon eller opphør av slike tjenester.

16. Obs

Alle krav, merknader, kommunikasjoner og rapporter som kreves i henhold til disse vilkårene og betingelsene for bruk, herunder varsel av krenkelse av opphavsretten skal være skriftlig og må enten sendes per faks med bekreftelse på nummeret som er angitt nedenfor eller personlig levert eller sendt av over natten via budtjenester (leveringskostnader forhåndsbetalt) til KRM på adressen som er angitt nedenfor:

3-1050 Pachino Court
Burlington, Ontario, L7L 6B9, Kanada
Faks: 905.332.8480

17. Generelle bestemmelser

Denne avtalen er underlagt lovene i provinsen Ontario, Kanada, uten hensyn til lovkonfliktbestemmelser, og du samtykker i å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i provinsen Ontario, Kanada. Partene samtykker uttrykelig i at verken CISG eller UCIT-loven gjelder for disse vilkårene og betingelsene skal gjelde bruk eller kontrakter knyttet til varer eller tjenester fremskaffet gjennom dette nettstedet. Ingen samarbeid, partnerskap, ansettelsesforhold eller byråforholdet eksisterer mellom deg og KRM som et resultat av denne avtalen eller bruk av dette nettstedet og / eller KRM-tjenester. KRMs utførelse av denne avtalen er underlagt gjeldende lover og juridiske prosesser, og ingenting i denne avtalen innskrenker under KRMs rett til å overholde statlige, domstoler og politianmodninger eller krav relatert til din bruk av dette nettstedet, KRMs tjenester eller informasjon som angitt til innsamlet av KRM med hensyn til slik bruk. Hvis noen del av denne avtalen blir kjent som ugyldig eller strider mot gjeldende lover, inkludert - men ikke begrenset til - ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger angitt ovenfor vil den ugyldige bestemmelsen bli ansett som erstattet av en gyldig, rettskraftig bestemmelse som passer best overens med intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen vil fortsatt være gyldig. Med mindre annet er spesifisert her, utgjør denne avtalen hele avtalen mellom deg og KRM med hensyn til dette nettstedet og KRMs tjenester og den erstatter alle tidligere eller samtidige kommunikasjoner og forslag, elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom deg og KRM med hensyn til dette nettstedet og KRMs tjenester. En trykt versjon av denne avtalen, og med varsel gitt i elektronisk form skal være tillatelig i rettslig eller administrativ saksbehandling basert på eller relatert til denne avtalen i samme utstrekning og på de samme vilkår som andre forretningsdokumenter og poster opprinnelig generert og vedlikeholdes i trykt form. Det er etter uttrykkelige vilje av partene at denne avtalen og alle relaterte dokumenter utarbeides på engelsk.