Meet Robert

Forskning som har vært utført det siste tiåret viser at dårlig akustikk er den største årsaken til misnøye på arbeidsplassen og den mest avgjørende faktoren som påvirker de ansattes ytelser.

Hvis du jobber i et moderne konto, kan du sikkert relatere til dette. Til tross for dagens vekt på samarbeid, bruker du vanligvis tid på arbeid som krever konsentrasjon. Forstyrrende lyder og samtaler gjør oppgavene vanskeligere å fullføre. Feil skjer oftere. Det øker stressnivået. Det blir mer krevende å fokusere, dette sliter deg ut, det påvirker humøret ditt og til slutt produktiviteten.

Er lukkede kontorer eller møterom løsningen? Det virker som du får privatliv, men lyd lekkes faktisk ofte fra ett rom til det neste gjennom taket, hull i veggens struktur eller gjennom klimaannleggets komponenter, slik at samtaler og støy blir hørt både i og utenfor plassen. Du kan faktisk ofte risikere å ha mindre støykontroll med en åpen dør enn med en åpen løsning.

Mange mennesker leter etter støykontrollstrategier og tror at effektiv akustikk kun oppnås med lydnivåer som er så lave som mulig på arbeidsplassen. Forskjellige metoder er trukket inn i dette "Søken etter stillhet", inkludert blokkering og absorpsjon. Selv om dette er viktige skritt å ta er en del av problemet med denne tilnærmingen at det er umulig å eliminere alle lyder fra en travel arbeidsplass. Det har seg også slik at jo mer stille en prøver å gjøre en plass, jo høyere vil ukontrollerbare lyder virke.

Dette fenomenet kan tilskrives det faktum at et effektivt akustisk miljø er avhengig av tilgjengeligheten av et passende støygulv eller nivå av kontinuerlig bakgrunnslyd.

Når dette er etablert vil det dekke alle lyder som er lavere i volum og reduserer virkningen av de som er høyere. Uten dette kan personer tydelig høre andre samtaler og lyder, selv de som genereres på avstand eller relativt lavt lydnivå. Støygulvet i kontorer er ofte så lav at samtaler er forståelig fra opptil 15 meter unna.