Lydmaskeringssystemer er en vanlig del av dagens interiør, fra deres opprinnelige bruk i kontorer til relativt nyere applikasjoner som sykehusrom. Klienter omfatter hovedsakelig:

Selv om lydmaskeringssystemene innfører en lyd inn i rommet, er det store forskjeller i forhold til hvodrdan de er konstruert.

Poenget er at hvis lyden ikke kan justeres til å passe den lokale akustiskken og brukerens behov på hele plassen, vil det ikke gi de resultatene du er ute etter når du kjøper denne teknologien: forbedret taleprivatliv og akustisk komfort.

Lydmaskeringssystemet fra LogiSon har en desentralisert nettverksarkitektur, ofte referert til med nettverk. Uavhengig av anleggstype, oppfyller den de kravene som er nødvendige for en effektiv installasjon, inkludert:

Små justeringssoner

Justeringssoner er grupper av høyttalere som du kan etablere individuelle volum- og frekvensinnstillinger for.

LogiSons lydmaskeringssystem kan reguleres ned til individuelle høyttalere. Men soner av to eller tre høyttalere er fortsatt hensiktsmessig og en budsjettvennlig kompromiss for åpne planer. En tre-høyttalersone dekker vanligvis 205.74 m2.

Selv om å overgå denne størrelsen (dvs. til 6 eller 8 høyttalere eller større soner) kan redusere kostnadene ytterlig, vil det også innebære stadig eskalerende innstillings- og iverksettelsesutfordringer, lavere komfort og effektivitet. Det begrenser også fremtidig fleksibilitet.

Effektiv generering av lydmaskering

Istedenfor å kringkaste den samme maskeringslyden over et stort antall høytalere, har hver liten sone innenfor LogiSons lydmaskeringssystem en dedikert maskeringslydgenerator; dette unngår et såkalt fasingsproblem og ukontrollerbare variasjoner i lydmaskeringsnivåene.

I tillegg gir hver generator en helt tilfeldig maskeringslyd (dvs. ingen gjentagende syklus). Lyden dekker også hele maskeringsspekteret av 100 til 8000 Hz, noe som gir både komfort og effektivitet, og som dekker et bredt spekter av lyder.

Fin volum og frekvenskontroll

Uansett hvordan systemets høyttalere er installert (dvs. oppovervendt, over himlingen eller nedovervendt, gjennom et tak) vil den maskerende lyden påvirkes da den reagerer på andre elementer i arbeidsplassen.

Derfor gir LogiSons lydmaskeringssystem 100 volumtrinn i 0,5 dBA intervaller og 1/3-oktavfrekvenskontroll for hver lille sone. Den maskerende lyden innstilles til lokale forhold, slik at det er komfortabelt og effektivt på hele plassen.

Hvis du ikke klarte å utføre slike presise endringer i bestemte områder vil du være nødt til å stille maskeringen til et nivå som er best i gjennomsnitt. Hvis du måtte øke lydnivået for å forbedre systemets effektivitet for personene i ett område, ville det vært for høyt for andre. Hvis du senket den, ville du ofret taleprivatlivet og støykontrollen. Dette mønsteret vil gjenta på uforutsette punkter på tvers av plassen.

Passende driver for høyttalerne

Lydmaskeringssystemet fra LogiSon er 100 mm i diameter og vurdert 25 watt - for å sikre at de kan generere de lave frekvensene som er avgjørende for personlig komfort.

Nettverkskontroll

For å sikre maksimal akustisk komfort bør lyd maskeringssystemet tilpasses de unike behovene til anlegget ditt og justeres på nytt hvis du renoverer, flytter møbler eller personell.

LogiSons lydmaskeringssystem-innstillinger og reguleringsplan kan administreres fra et sentralt plassert nettverkskontrollpanel eller en datamaskin utstyrt med Acoustic Network Manager-programvaren. Endringer kan utføres i løpet av minutter etter renovering, flytting av møbler eller personell. Enkelheten ved fremtidig rekonfigurering reduserer livssykluskostnader og sikrer samtidig en toppytelse til enhver tid.

Målte resultater

De akustiske egenskapene ved plassen din før og etter implementering av lydmaskeringssystemet kan måles ved hjelp av en lydanalysator.

Derfor bør prosessen ikke ende med en gang du velger et lydmaskeringssystem. Den avgjørende målingen på om det fungerer som forventet oppnåes med målinger som utføres etter installasjon og innledende innstilling. Du må være trygg på at volumet og spekteret som kreves for taleprivatliv, støyreduksjon og komfort faktisk blir levert.

Vi innstiller LogiSons lydmaskeringssystem med tredjedels oktaver med Target-programvaren vår som sikrer at systemet oppfyller den angitte maskeringskurven på hvert målested. Vi gir deg også en rapport som viser resultatene.