Privacybeleid

Privacybeleid

K.R. Moeller Associates Ltd en haar dochterondernemingen en filialen ("KRM") zetten zich in voor het beschermen van uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft het beleid van KRM met betrekking tot ons gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie.

Contactinformatie

KRM hoort graag uw opmerkingen over dit Privacybeleid. Als u meent dat we ons niet aan dit Privacybeleid gehouden hebben of uw persoonlijke informatie wilt bekijken of wijzigen, gelieve per e-mail contact met ons op te nemen via privacypolicy@logison.com en we zullen redelijke commerciële inspanningen verrichten om om te gaan met eventuele zorgen die u hebt.

Het verzamelen van persoonlijke informatie

In uw contacten met KRM kunt u persoonlijke gegevens verstrekken aan KRM. Persoonlijke gegevens voor dit Privacybeleid betekent informatie die gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren of te koppelen aan dergelijke informatie, maar betreft niet de naam, functie of bedrijfsadres of telefoonnummer van een werknemer van een organisatie. We kunnen af en toe ook "cookies" gebruiken om te helpen uw online ervaring bij ons te personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer om ons te helpen uw bezoek aan onze site meer "gebruiksvriendelijk" te maken. Cookies geven ons informatie over uw gebruik van de website, die ons kan helpen om de website en uw ervaring ermee te verbeteren. Alle persoonlijke informatie over u verzameld via cookies zal worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u uw browser hebt ingesteld te waarschuwen voor u cookies accepteert, dient u bij elke cookie een waarschuwingsboodschap te krijgen. U kunt cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat onze website, net als de meeste populaire websites, mogelijk niet goed werken met "cookies uitgeschakeld".

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie

Behalve als onderdeel van de verkoop van alle of een groot deel van de activa van KRM zal KRM uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen, verhandelen of verhuren, tenzij we daarvoor uw toestemming hebben. We zullen alleen persoonlijke informatie gebruiken en/of verstrekken om:

  1. uw behoeften en voorkeuren te begrijpen en hieraan te voldoen;
  2. nieuwe diensten en producten te ontwikkelen en bestaande te verbeteren;
  3. onze business en operations te beheren en te ontwikkelen; en
  4. te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten.
  • We zullen uw persoonlijke gegevens ook onder de volgende omstandigheden delen:

We hebben uw toestemming.

  • We zijn wettelijk verplicht klantinformatie te delen om de belangen van het bedrijf te beschermen of vanwege een openbare plicht.
  • We moeten uw persoonlijke gegevens delen met een zakelijke partner om de door u aangevraagde dienst te leveren. Het gebruik van uw informatie door onze zakelijke partner is beperkt tot de levering van de door u aangevraagde dienst.

Wij behouden ons ook het recht voor om verzamelde data te gebruiken, openbaar te maken, verkopen, verhandelen of te verhuren, mits deze data niet gelinkt is aan een specifiek individu.

Tenzij we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens openbaar te maken, zullen we iedereen aan wie we uw persoonlijke gegevens vrijgeven vragen te voldoen aan ons op dat moment huidige Privacybeleid. We zullen alle redelijke commerciële inspanningen doen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan ons privacybeleid, maar hebben geen enkele aansprakelijkheid richting u als iemand dit niet doet.

Om u te kunnen bedienen, kan uw persoonlijke informatie worden verzameld, opgeslagen en/of verwerkt of op andere wijze gebruikt worden door of namens ons, zowel binnen als buiten Canada, door derde dienstverleners of bedrijven binnen de KRM bedrijfsfamilie, om taken namens ons uit te voeren. Als gevolg daarvan kunnen rechtbanken, overheden of handhavingsorganen dergelijke informatie verkrijgen volgens de wetten van dat land.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Onze site heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde wijziging van de informatie in ons beheer:

  • Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen in een beveiligde computeromgeving, beschermd door beveiligde firewalls om onbevoegde toegang te voorkomen.
  • Als u beveiligde delen van de site gebruikt, maken we gebruik van systemen zoals het Secure Sockets Layer (SSL) protocol met encryptie. Dit houdt in dat alle informatie die tussen uw computer en onze veilige computeromgeving verzonden wordt, versleuteld is of op zo'n manier vervormd, dat niemand deze tijdens de overdracht kan lezen.        

Wijzigingen in dit Privacybeleid

KRM zal dit Privacybeleid zo nu en dan updaten, om feedback van het bedrijf en klanten of veranderingen in privacywetgeving weer te geven. We stimuleren u dit Privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop KRM uw persoonlijke informatie beschermt.

Intrekking van de toestemming

Behalve zoals vereist door de wet, zullen we geen gebruik maken van uw persoonlijke gegevens voor enig doel waarvoor u nu instemt of waarvoor u later uw toestemming intrekt. Als u toestemming intrekt, gaat u ermee akkoord dat ondanks deze terugtrekking kunnen we doorgaan met het gebruik van de persoonlijke informatie die eerder aan ons verstrekte is, voor zover dat contractueel vereist is en voor zover het nodig is om contractuele verplichtingen die u jegens KRM kunt hebben uit te oefenen. U begrijpt ook dat hoewel u onze website kunt gebruiken voor verschillende doelen, zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken, we persoonlijke informatie over u nodig hebben voor bepaalde diensten, waaronder die waarvoor betaling vereist is of waar het gaat om een doorlopende relatie met KRM of onze partners. Als u weigert ons de informatie te geven die we nodig hebben of uw toestemming later intrekt voor het gebruiken en verstrekken van deze informatie, zijn we mogelijk niet langer in staat u deze diensten te leveren.