Vragen & Antwoorden

Kan ik geluidsmaskering gebruiken als ik al in mijn gebouw ben getrokken?

Het LogiSon geluidsmaskeringssysteem is ook gemakkelijk in te bouwen. Indien nodig, kunnen afspraken worden gemaakt om het systeem buiten de reguliere werktijden te installeren. Er is ook een inleidende ramp-up-functie voor retrofit installaties, die het maskeervolume steeds verder verhoogt over een periode van tot 15 dagen.

Een vroege overweging voor een geluidsmaskeringssysteem in uw bouwplannen heeft echter voordelen. Het kan de kosten verlagen door de noodzaak voor extra isolatie, lagen gips of plenum-barrières en hoogwaardige of permanente muren rond privékantoren te elimineren. Geluidsmaskering is zeer effectief bij gebruik in combinatie met vloer-tot-plafond wandsystemen en is vergelijkbaar met het verhogen van hun Geluidsoverdrachtsklasse (STC).

Minder doorgetrokken muren betekenen verminderde HVAC-zone-eisen en een minder onderbroken ophangsysteem. Zo onderhoudt maskering ook de flexibiliteit van uw ruimte voor toekomstige renovaties.

Geluidsmaskering kan ook de noodzaak om andere akoestische behandelingen te kopen verminderen. De aard van deze verlagingen variëren en dient met uw LogiSon vertegenwoordiger te bespreken.

Bovenkant pagina

 

Hoor ik de geluidsmaskering?

U moet het geluid horen, anders is het niet effectief. Maar het is ontworpen zo onmerkbaar mogelijk te zijn. Het bevat geen storende patronen, het is zo ingesteld dat u geen volumewijzigingen hoort als u door uw faciliteit beweegt. Werknemers zien het al snel als natuurlijk onderdeel van hun omgeving.

Het LogiSon geluidsmaskeringssysteem biedt de hoogste uniformiteit in geluidsmaskering in de industrie. Het voorziet bij zones in groottes van 1 tot 3 luidsprekers of 68-205 vierkante meter. Dergelijke kleine zonematen betekenen dat het maskeergeluid precies kan worden ontworpen voor uw ruimte.

Er zijn twee extra elementen voor de verbetering van het akoestisch comfort:

De Ramp-Up functie is ideaal voor het installeren van het LogiSon geluidsmaskeringssysteem in een al in gebruik genomen faciliteit. Het verhoogt automatisch het volume van het geluidsmaskeringssysteem in een periode van 15 dagen, waardoor de mensen op de werkplek eraan kunnen wennen.

De Timer-functie plant het geluidsmaskeervolume op zo'n manier, dat het aansluit bij de verwachte activiteit over de hele dag. Het zorgt ervoor dat de geluidsmaskering luid genoeg is om effectief te zijn tijdens drukke tijden en laag genoeg om prettig te zijn op rustigere momenten.

Bovenkant pagina

 

Hoor ik mijn directe buren?

Als lawaai overgedragen wordt, verlaagt het volume naar een niveau dat gedekt wordt door het maskeergeluid, dus dat betekent dat deze technologie wat afstand nodig heeft om te werken.

Het achtergrondgeluidsniveau in kantoren is vaak zo laag dat stemmen over een afstand van 30 tot 50 voet (9 tot 15 meter) of verder kunnen dragen. Geluidsmaskering reduceert die afstand. De precieze afstand wordt beïnvloed door de inrichting van de kantoren en alle andere akoestische behandelingen, maar 15 tot 20 voet (4,5-6 meter), of ongeveer twee werkstations, is een goede verwachting. Het kan minder zijn.

Over kortere afstanden, kan geluidsmaskering niet voorkomen dat u iemand hoort praten, maar het voorkomt wel dat u hoort wat er gezegd wordt. Dit is een belangrijk voordeel, want verstaanbare spraak is het minst privé en zorgt voor de meeste afleiding.

U merkt een duidelijke invloed van privékantoor tot privékantoor.

Bovenkant pagina

 

Waarom heeft u geen voorbeeld van geluidsmaskering op uw website?

We hebben geen audio-bestand op onze website, omdat we de kwaliteit van de weergave niet kunnen garanderen. De meeste computerspeakers zouden het maskeergeluid slecht weergeven. Als u het LogiSon geluidsmaskeringssysteem in werking wilt ervaren, dan kunt u ons het beste vragen om een rondleiding op een plek waar het systeem geïnstalleerd is.

Bovenkant pagina

 

Waarom is zonegrootte belangrijk?

Elk geluidsmaskeringssysteem zorgt voor een geluid binnen uw faciliteit, maar het niveau van gespreksprivacy, lawaaibeheersing en comfort dat u bereikt hangt af van de aanpassingszones en de mate van controle die binnen elke zone bereikt kan worden.

Het LogiSon geluidsmaskeringssysteem biedt de kleinste zones (1 tot 3 luidsprekers) met de fijnste aanpassingen: 100 volumestappen in stappen van 0,5 dB en 1/3 octaaf frequentieregeling. Het maskeergeluid kan worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden, om ervoor te zorgen dat het voor uw hele ruimte comfortabel en effectief is. En omdat de regeling genetwerkt is, is dit prestatieniveau ook gemakkelijk te onderhouden.

Als de aanpassingszones van een geluidsmaskeringssysteem groter zijn, dan zijn verschillende luidsprekers ingesteld op hetzelfde volume en dezelfde frequentie, maar beweegt het geluid door de ruimte als het interacteert met onderdelen van het werkplekontwerp. Dit geldt ongeacht hoe de luidsprekers zijn geïnstalleerd. Omdat u geen precieze wijzigingen kunt doorvoeren in specifieke gebieden, moet u elke zone instellen op een niveau dat op z'n best gemiddeld is. Als u het volume moet verhogen om de effectiviteit van het systeem in één ruimte te verbeteren, is het te luid voor anderen. Als u het verlaagt, gaat dit ten koste van de gespreksprivacy en lawaaibeheersing. Dit patroon zal zich herhalen bij onvoorspelbare punten in uw ruimte.

Meestal kunt u rekenen op een reductie van 10 procent in prestaties voor elke decibel onder het doel-maskeervolume. Maar sommige systemen bieden ruimte voor variaties van 4 tot 6 dB.

Bovenkant pagina

 

Kan ik geen muziek- of mijn airflowsysteem gebruiken om maskeren?

Uw airflowsysteem gaat de hele dag aan en uit om de bouwtemperatuur te regelen. Er kan hierbij niet vertrouwd worden op een doorlopende dekking. En als hij ingeschakeld is, dan is het geluid dat geproduceerd wordt niet op het geschikte volumeniveau of in het juiste frequentiespectrum om spraak te maskeren.

Alleen muziek biedt ook niet het vereiste frequentiespectrum voor het consequent maskeren van gesprekken en kantoorgeluiden. Daarnaast hangen muziekvoorkeuren samen met persoonlijke smaak en omdat muziek variaties en patronen bevat, kan het afleiden.

Bovenkant pagina

 

Zijn geluidsmaskeringssystemen niet hetzelfde als witte ruis?

De term "witte ruis" beschrijft een bepaald type geluid dat begin jaren '70 gebruikt werd in geluidsmaskeringssystemen. Deze systemen waren niet flexibel en het sissende geluid voorkwam dat ze wereldwijd geaccepteerd werden, maar de term raakte wel overal bekend. Het LogiSon geluidsmaskeringssysteem produceert een geluid dat vergelijkbaar is met zachtruisende wind. Als u het systeem in actie wilt horen, neem dan contact met ons op voor een rondleiding op locatie.

Bovenkant pagina

 

Heft geluidsmaskering ruis op?

Nee. De technologie om ruis op te heffen maakt gebruik van microfoons om ruis te ontdekken, die vervolgens een signaal sturen naar een computer (aangesloten op een luidspreker) om een gelijke en tegenovergestelde geluidsgolf te produceren. Deze geluidsgolf wordt geprojecteerd in dezelfde richting als de ruis, die zo geëlimineerd wordt.

Ruisonderdrukking is effectief voor continue, lage frequenties, zoals motoren en verkeer. De toepassingen zijn beperkt, omdat de geluidsbron en de luisteraar altijd in dezelfde positie moeten staan om de effecten te ervaren. Opheffen is niet bruikbaar op kantoor, omdat het geen rekening houdt met de variabelen en hoge frequenties van spraak of de beweging van werknemers.

 

Koptelefoons met ruisonderdrukking - tegenwoordig erg populair - worden gebruikt om achtergrondgeluiden te elimineren. Hierdoor zijn gesprekken in de omgeving beter te horen.

Bovenkant pagina

 

Kan ik gewoon de luidruchtige plekken in mijn werkruimte aanpakken?

Geluidsmaskering moet in uw hele ruimte worden geïnstalleerd. Als het maskeergeluid aanwezig is in één ruimte en niet in een andere, trekt het de aandacht als medewerkers zich door de ruimten bewegen. Akoestische behandelingen van individuele privékantoren of geselecteerde gebieden in een open ruimte worden niet aanbevolen. Systemen voor gedeeltelijke geluidsmaskering dienen alleen toegepast te worden als er een fysieke afscheiding bestaat tussen twee gebieden, zoals een muur, een deuropening of een hal.

Bovenkant pagina

 

Waarom zou ik geluidsmaskering in privékantoren gebruiken?

Gesprekken die gespreksprivacy nodig hebben, vinden meestal plaats in gesloten ruimten. Maar mogelijkheden voor overdracht door de lucht, slechte deurverzegelingen, gaten tussen de muur en het plafond en breuken in de plenum-barrières zorgen voor duidelijke paden die kunnen maken dat deze gesprekken in aangrenzende kantoren afgeluisterd kunnen worden.

En hoewel het niveau van akoestisch gemak ervaren door werknemers in privékantoren over het algemeen groter is dan bijvoorbeeld op open werkplekken, heeft een derde nog steeds het idee dat werkplekgeluid hun mogelijkheid om hun taak te vervullen hindert. En veel mensen houden de deuren naar hun kantoren geopend. In dat geval kunnen ze minder lawaaibeheersing hebben dan werknemers in hokjes.

Maskeren voegt meestal 5 tot 12 dBA aan ambient volume toe aan particuliere kantoren en vergaderzalen, dat is de reden waarom men soms hoort dat het '10 STC-punten aan muren toevoegt'.

Het kan zinvol zijn om een Programmeerbaar Toetsenbord toe te voegen aan elk privékantoor, waarmee mensen de uitvoer van het systeem kunnen aanpassen aan hun persoonlijke voorkeuren of huidige behoeften. Dit onderdeel kan gewoon controle bieden over maskeergeluid of ook de mogelijkheid van oproepen- of muziekkanaalselectie en volumecontrole bieden. Een beheerder kan de functies van elk toetsenbord en het bereik van toegestane aanpassing beperken. Het systeem kan ook geprogrammeerd worden om deze instellingen op een bepaald moment op de dag te herstellen.

Bovenkant pagina

 

Kan ik het maskeergeluid aanpassen?

Geluidsmaskering werkt omdat de inzittenden het gaan zien als een natuurlijk kenmerk van de ruimte waarin ze zich bevinden. Als het maskeersysteem in- en uitgeschakeld wordt of het volume vaak wordt aangepast, dan trekt het systeem de aandacht, wat ervoor kan zorgen dat het af gaat leiden.

Het LogiSon geluidsmaskeringssysteem heeft een timer functie die kan worden geprogrammeerd om het maskeervolume geleidelijk aan te passen aan de verwachte veranderingen in activiteitsniveau gedurende de dag.

Als u de lay-out van uw instelling wilt veranderen, moet uw LogiSon vertegenwoordiger de vereiste wijzigingen doorvoeren aan het maskeergeluid. Het op de juiste manier aanpassen van het volume of de frequentie vereist zowel training als gespecialiseerde apparatuur.

U kunt andere instellingen aanpassen met een van de controle-opties die het LogiSon geluidsmaskeringssysteem biedt, waaronder Page Director-software, Programmeerbare Toetsenborden, en nog veel meer.

Bovenkant pagina

 

Stoort geluidmaskering AV-apparatuur?

Hoewel het gebruikelijk om geluidsmaskering uit te sluiten van vergaderruimtes of ruimtes met een gemengd gebruik waarin vergaderapparatuur staat, uit angst dat het de microfoon stoort, kan een bediening die aan de muur gemonteerd wordt het mogelijk maken om het maskeergeluid gewoon terug te draaien als dat nodig is. Conferentie- of vergaderruimtes met geïntegreerde controlesystemen kunnen zelfs geprogrammeerd worden om het maskeren en de oproepinstellingen automatisch aan te passen in harmonie met andere apparatuur, zoals lichten, gordijnen of AV-onderdelen.

Maskeergeluiden met een laag niveau (bijvoorbeeld 42 dBA) hebben meestal geen invloed op de prestaties van het AV-systeem.

Bovenkant pagina

 

Kunnen de resultaten worden gemeten?

Ja. Het akoestisch comfort van uw ruimte voor en na de introductie van de geluidsmaskering kunnen worden gemeten met behulp van een geluidsanalyzer. Deze metingen betreffen volume, contour, ruimtelijke en temporele consistentie, dynamisch bereik, en gespreksprivacyniveaus. Alle metingen en analyses moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd akoestisch ingenieur.

Bovenkant pagina

 

Werkt geluidsmaskering ook in restaurants?

Locaties zoals lounges op de luchthavens en ledenclubs, die vergelijkbaar zijn met open kantooromgevingen kunnen van de voordelen profiteren. De meeste restaurants worden echter gekenmerkt door harde achtergrondgeluiden en veel echo's. Deze kwesties moeten worden aangepakt met absorberende materialen.

Bovenkant pagina

 

Kent geluidsmaskering industriële toepassingen?

Geluidsmaskering gaat om met lawaaiproblemen die veroorzaakt worden door achtergrondgeluiden met een laag niveau. Omdat industriële omgevingen meestal voorzien van harde achtergrondgeluiden, zal de introductie van geluidsmaskering geen belangrijke gevolgen hebben.

Bovenkant pagina

 

Kan ik het geluid maskeren om lawaai buiten aan te pakken?

Het is moeilijk om geluid buiten onder controle te krijgen. Geluidsmaskeringssystemen zijn niet ontworpen voor gebruik buiten en het is moeilijk om het geluid goed te verdelen in een dergelijke omgeving. Fysieke barrières kunnen worden geconstrueerd, maar hebben meestal een beperkte invloed, afhankelijk van het soort geluid dat u aan wilt pakken. Landschapsarchitecten adviseren het gebruik van water, zoals kleine fonteinen, om de luisteraars af te leiden.

Bovenkant pagina

 

Wie moet ik benaderen voor advies over geluidsmaskering voor mijn faciliteit?

Als u het idee hebt dat uw werkomgeving ongemakkelijk is vanwege herrie of een gebrek aan gespreksprivacy, dan kunt u met uw faciliteits- of afdelingsmanager praten over uw zorgen. Als zij meer te weten willen komen over geluidsmaskering, dan kunt u hen voorstellen contact met ons op te nemen of tenminste het document Het Recept voor Geweldige Akoestiek door te lezen, dat te vinden is in het Bronnen-deel van onze website.

Bovenkant pagina

 

Welke ondersteuning is er beschikbaar?

Het is belangrijk om te kiezen voor een geluidsmaskeringssysteem dat ondersteund wordt door professionals die het systeem op de juiste manier kunnen ontwerpen en u kunnen voorzien van doorlopende ondersteuning, terwijl uw organisatie groeit en verandert.

LogiSon vertegenwoordigers zijn niet alleen trots op de state-of-the-art technologie, maar ook op hun krachtige betrokkenheid bij klanttevredenheid. Ongeacht de grootte van uw bedrijf, zij hebben de kennis en mogelijkheden om aan uw behoeften te voldoen. En internationale dekking betekent dat ze kunnen u verzekeren dezelfde hoge standaard van dienstverlening, ongeacht waar u zich bevindt.

Bovenkant pagina

 

Is het systeem duur om mee te werken en te onderhouden?

Churnpercentages en renovaties vragen om bouwsystemen die snel, gemakkelijk en kosteneffectief kunnen worden bijgesteld.

Hoewel oudere analoge geluidsmaskeringssystemen periodiek moeten worden gecontroleerd, is de uitvoer van moderne digitale systemen consistent over de tijd. Met andere woorden, de maskering is zelf niet onderworpen aan variatie. Het is echter aan te raden om de prestaties te meten en de instellingen van het systeem aan te passen als:

  • Veranderingen worden aangebracht in fysische eigenschappen van de ruimte. De meubels, wanden, plafonds, vloeren, en andere factoren hebben invloed op het maskeergeluid, ongeacht de wijze waarop de luidsprekers zijn geïnstalleerd (bijvoorbeeld naar beneden gericht, dwars door het plafond of naar boven gericht, in het plenum).
  • Wijzigingen worden aangebracht in de bezetting. Bijvoorbeeld het verplaatsen van het call center of personeelszaken naar een ruimte waar eerst de administratie zat, heeft waarschijnlijk invloed op de maskeerbehoeften.

De kans dat dit soort veranderingen zullen optreden tijdens 10 tot 20-jarige levensduur van uw systeem is bijna zeker. Daarom, je kan gewoon niet een 'set-it-and-forget-it' benadering als het gaat om het beheersen van de akoestiek van de ruimte.

Investeren in een flexibel systeem zoals het LogiSon geluidsmaskeringssysteem verhoogt de efficiëntie van lange termijn onderhoud. Omdat u een bedieningspaneel of computer kunt gebruiken om de instellingen te beheren, kunnen wijzigingen in minuten worden doorgevoerd. Het LogiSon geluidsmaskeringssysteem is ook zuinig in gebruik. Een installatie over een oppervlakte van ruim 4000 vierkante meter verbruikt evenveel energie als een traditionele gloeilamp.

Bovenkant pagina

 

Kan ik het systeem uitbreiden of verplaatsen?

Het LogiSon geluidsmaskeringssysteem kan eenvoudig worden uitgebreid of verplaatst.

Bovenkant pagina

 

Vragen & Antwoorden

TOOLBOX

Though sound masking has been used in commercial interiors for decades, many people are still unfamiliar with this technology.