Lakitiedot 

Lakitiedot 

1. Yleiset käyttöehdot

Seuraavat ovat sopimuksen ehdot asiakkaan ja KR Moeller Associates Ltd välillä sen ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden ("KRM") nimissä. Avaamalla, selailun ja/tai käyttämällä tätä sivustoa, hyväksyt, että olet lukenut, ymmärtänyt ja suostut noudattamaan kaikkia ehtoja, määräyksiä joihin viitataan näissä käyttöehdoissa. Lue ne huolellisesti. Sitoudut edelleen noudattamaan muita ehtoja, jotka voivat koskea sinua johtuen sitä että käytät, selailua ja/tai tätä sivustoa, sisältyisi se tähän sivustoon tai erillisessä sopimuksessa KRM kanssa. Siinä tapauksessa, että näissä käyttöehdoissa olisi ristiriitoja, ja sellaisia lisäehtoja, konfliktin suuruutta säätelee lisäehdot. KRM pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan päivittää tai muuttaa näitä Käyttöehtoja ja laittaa nämä päivitetyt tai muutetut käyttöehdot tälle sivustolle. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä sivustoa. Tarkista Yleiset Käyttöehdot aika-ajoin muutosten varalta. Jatkamalla sivuston käyttöä muuttuneiden Käyttöehtojen julkaisemisen jälkeen, hyväksyt kyseiset muutokset.

2. Tietosuoja

Aika ajoin, sinua voidaan pyytää toimittamaan KRM:lle henkilökohtaisia tietoja. Näihin henkilökohtaisiin tietoihin sovelletaan KRM:n Tietosuojamenettelyä. Jos haluat nähdä KRM:n tietosuojamenettelyä, vieraile seuraavassa linkissä. Jos uskoo sen olevan tarpeellista, KRM voi antaa henkilökohtaisia tietojasi sen paikallisille LogiSon edustajille ja suostut niiden henkilökohtaisten tietojen siirtoon.

3. Kolmannen Osapuolen Tietoa ja Linkkejä

Tämä sivusto voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivuille ("linkitetyt sivustot"), ja se voi sisältää kolmannelta osapuolelta saatuja tietoja ("Kolmannen osapuolen tiedot"). Liittyvien Sivustot ja kolmannen osapuolen tiedot eivät ole KRM:n valvonnassa, ja KRM ei ole vastuussa mistään Linkitetyn Sivuston sisällöstä tai Kolmannen Osapuolen Tiedoista, mukaan lukien rajoituksetta tarkkuus, tekijänoikeuksien noudattaminen, laillisuus, säädyllisyys, linkit tai kaikki muut Linkitetyn Sivuston ulkonäöstä. KRM ei vastaa minkäänlaisesta Linkkisuvuston lähettämästä siirrosta eikä KRM ole vastuussa jos Linkkisivu ei toimi asianmukaisesti. KRM tarjoaa linkit ja tiedot teille vain helpotukseksi, ja minkään linkkin tai kolmansien osapuolten tietojen sisältö eivät merkitse, että KRM hyväksyy sivuston tai sen toimintoja. Olet itse vastuussa Linkkisivun katselusta ja sen tietosuojatietojen noudattamisesta.

Asioidessasi kolmannen osapuolen kanssa, jonka löysit sivustomme, tai Linkkisuvuston kautta, kaikki toteutetut liiketoimet Linkkisivujen kanssa, mukaan lukien toimitus ja maksu tavaroista ja palveluista, ja kaikki muut liittyvät ehdot, takuut, ovat yksinomaan sinun ja kolmannen osapuolen asia. KRM:llä ei ole vastuuta tai velvollisuuksia mistään tällaisesta liiketoiminnasta.

4. Sinun Käyttövelvollisuutesi

Ottaen huomioon että käytät mahdollisia palveluja tällä sivustolla, sitoudut: (a) antamaan oikeat, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestäsi,joita pyydetään tällä sivustolla (tällaiset tiedot ovat "Henkilötiedot"); ja (b) ylläpitämään ja tarvittaessa päivittämään Henkilötietojen olevan oikeat, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset. Jos käyttäjä antaa tietoja, jotka ovat totuudenvastaisia, epätarkkoja, vanhentuneita tai epätäydellisiä, tai KRM:llä on perusteltu syy epäillä, että tiedot ovat vääriä, epätarkkoja, vanhentuneita tai epätäydellisiä, KRM:llä on oikeus keskeyttää tai lopettaa KRM:n sinulle annetut palvelut ja kieltää kaikkien KRM palvelujen nykyisen tai tulevan käytön (tai sen osan).

Olet vastuussa kaikista toimista, kun käytät mitä tahansa KRM:n antamaa palvelua, mukaan lukien rajoituksetta, pääsy materiaaleihin internetissä (joko salasanalla suojatulla sivustolla tai ei) ja sähköpostin käytöstä. Kaikki sellaiset toimet ovat käyttäjän omaa vastuuta. Et saa käyttää, etkä saa antaa muiden käyttää, tätän sivustoa tai tämän sivuston kautta tarjottuja KRM palveluja tavalla tai sellaiseen tarkoitukseen joka olisivat vastoin näitä Käyttöehtoja. Kun käytät muita verkkoja tai tietokoneen resursseja, sitoudut noudattamaan niiden käytön ehtoja. Olet vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat salasanasi tai käyttäjätunnuksesi kautta, ja salasanasi pitämisestä luottamuksellisena. Ilmoitat meille välittömästi salasanasi tai tunnuksesi luvattomasta käytöstä tai muusta tietoturvaloukkauksesta. Et saa häiritä sivuston toimintaa, tavoitella toisen käyttäjän salasanaa, tai muuten toimia tavalla, joka häiritsee muiden käyttäjien sivuston käyttöä. Et myöskään saa lähettää tai jakaa tietokoneohjelmistoa, joka vahingoittaa, vahingollisesti häiritsee, vaivihkaa sieppaa, tai pakkolunastaa minkä tahansa järjestelmän, tietoja tai henkilökohtaisia tietoja.

Kun käyt tällä sivustolla tai lähetä sähköpostiviestejä KRM:lle, olet yhteydessä KRM:ään elektronisesti ja suostut vastaanottamaan viestejä KRM:ltä elektronisesti. KRM pittää sinuun yhteyttä sähköpostitse tai julkaisemalla ilmoituksia tällä sivustolla. Käyttäjä hyväksyy, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedot ja muu viestintä, jonks KRM tarjoaa sinulle elektronisesti täyttää kaikki oikeudelliset kirjallisen viestinnän vaatimukset. Kaikkien antamasi palautteen, katsotaan olevan ei-luottamuksellisia.

KRM ei vaadi omistusoikeutta KRM:lle antamaasi materiaaliin millään tavalla. Toisaalta, lähettämällä, lataamalla, syöttämällä, tarjoamalla tai lähettämällä tällaisia materiaaleja, myönnät KRM:lle ja tarvittaville alihankkijoille luvan käyttää toimitettuja materiaaleja toiminnan yhteydessä sen liiketoiminnan, mukaan lukien rajoituksetta, oikeudet: kopioida, jakaa, välittää, näyttää julkisesti, esittää julkisesti, jäljentää, muokata, kääntää ja muotoilla lähettämäsi materiaalin; ja julkaista nimesi ja kaikki yhteystietosi jonka hyväksyit antamaan lähettämäsi materiaalin yhteydessä. Korvausta ei makseta jos

KRM käyttäisi KRM lähettämääsi materiaalia, määrätyllä tavalla. KRM ei ole velvollinen julkaista tai käyttää mitään materiaalia jonka mahdollisesti annat ja KRM voi poistaa tällaisen materiaalin milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Lähettämällä, lataamalla, syöttämällä, tarjoamalla tai julkistamalla aineistoa, käyttäjä vakuuttaa että omistat tai muuten hallitset kaikki omaan materiaalisi oikeudet, kuten esitetään tässä osassa mukaanlukien, rajoituksetta, kaikki tarvittavat oikeudet tarjota , lähettä, ladata, syöttää tai toimittaa materiaalia. Edellä mainitusta huolimatta, ehdotukset, parannuksia tai muutoksia KRM:n tuotteisiin ja palveluihin ("parannukset"), jonka sinä tai joku puolesta toimiva asiakas, mukaan lukien työntekijäsi, ovat KRM:n omaisuutta eikä se vastaa sinulle, vaikka Tällaisia Lisäyksiä olisi lisätty KRM:n tuotteisiin ja palveluihin.

5. Kielletyt Käyttötavat

Et saa käyttää tämän sivuston ja/tai KRM palveluja millään tavalla, joka voi vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai heikentää tätä sivustoa ja/tai mitä tahansa KRM palveluja (tai verkkoja jotka on liitetty tällaiseen sivustoon tai palveluihin) tai häiritä minkään toisen osapuolen tämän sivuston ja/tai KRM palvelujen käyttöä ja nauttimista. Et saa yrittää hankkia luvatonta pääsyä tähän sivustoon ja/tai KRM palveluun, muihin tileihin, tietokonejärjestelmiin tai verkkoihin tällä sivustolla, hakkeroinnin avulla, salasanan sieppauksen avulla tai muilla keinoin. Et saa hankkia tai yrittää hankkia mitään materiaalia tai tietoa millään keinoin jotka ei tarkoituksellisesti ole saatavilla tämän sivuston kautta.

KRM pidättää oikeuden milloin tahansa luovuttaa tietoja joita KRM katsoo tarpeellisiksi lain, säännöksien, oikeudenkäynnin tai hallituksen pyynnöstä, tai muokata, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa tietoja tai materiaaleja joko kokonaan tai osittain, KRM:n oman harkintansa mukaan.

6. Ei-Kaupalliseen Käyttöön

Tämä sivusto on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Et saa muokata, kopioida, levittää, välittää, näyttää, suorittaa, kopioida, julkaista, lisensoida, luoda johdannaisia töitä, siirtää tai myydä mitään tietoa, ohjelmistoa, tuotteita tai palveluja jotka saat tältä sivustolta, mihinkään julkisen sektorin, yrityksen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman KRM: n nimenomaista kirjallista suostumusta.

7. Kansainvälinen käyttö

Koska tätä sivusto voidaan käyttää maailmanlaajuisesti, jos päätät käyttää tätä sivustoa muualla kuin Yhdysvalloissa tai Kanadassa, teet sen omasta aloitteestasi ja olet vastuussa kaikkien soveltuvien paikallisten käytön valvonnan, lakien ja asetuksien noudattamisesta, mukaan lukien niitä jotka koskevat teknisten tietojen siirtoa jotka vietiin Kanadasta tai Kanadaan tai maahan jossa asut. Edellä mainitusta huolimatta, KRM ei esitä, että tällä sivustolla olevat materiaalit ovat asianmukaisia tai käytettävissä paikoissa Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, soveltuvin osin, ja niihin pääsy niiltä alueilta, joissa niiden sisältö on laitonta, on kielletty.

8. Lataukset

Kaikki sisältö ja ohjelmistot (jos sellaisia on), joka on saatavilla katseluun ja/tai lataamiseen tämän sivuston yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta teksti, ääni, grafiikka, käyttöliittymät, visuaaliset käyttöliittymät, valokuvat, piirrokset, tavaramerkkit, logot, äänet, musiikki, taide ja atk-koodi, ilman sisältöä ja/tai ohjelmisto, joka voidaan antaa käyttöön loppukäyttäjien Viestintäpalvelun ("Ohjelmiston") kautta, omistaa, hallitsee tai lisensoi KRM tai KRM:lle, ja on KRM:n ja/tai sen toimittajien työ joka on suojattu tekijänoikeuksin ja ovat tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten määräyksien mukaan suojattuja. Oman ohjelmiston käytön säätelee ohjelmiston lisenssisopimuksen ehdot, jos olemassa, mikä liittyy tai on mukana ohjelmistossa ("Lisenssisopimus"). Asiakas ei saa asentaa tai käyttää mitään ohjelmistoa, jonka mukana on tai johon kuuluu Lisenssisopimus, ellet ensin hyväksy Lisenssiehtoja.

Siinä tapauksessa, että Ohjelmiston mukana olisi lisenssisopimusta mukana, sitä sovelletaan KRM: n Ohjelmiston Käyttöoikeussopimuksen Ehtoja .

Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että hän ei lataa mitään sisältöä tai ohjelmistoja ilman, että noudattaisi kaikkia sovellettavia käytön valvontaa, lakeja ja asetuksia, ja takaa, että ei lataa mitään sisältöä tai ohjelmistoja jos sen kopiointi on kielletty paikallisten lakien mukaan.

9. Ostot

Tekemällä minkä tahansa ostoksen tämän KRM:n sivuston kautta, suostut noudattamaan ja sitoudut KRM:n loppukäyttäjäsopimuksen ehtoihin soveltuvin osin, sekä muihin mahdollisiin ehdoihin, jotka hyväksyt ostoksiesi aikana. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että hän ei tee mitään ostoja tältä sivustolta ilman, että noudattaisi kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, ja takaa, että ei tee mitään hankintoja tämän sivuston kautta, jos tällaisen hankinnan kieltää paikalliset lait. Hyväksyt, että kaikki ostot jotka teet tämän sivuston kautta ovat vain oman sisäiseen tai henkilökohtaiseen käyttöösi, ja eivät ole tarkoitettu jälleenmyyntiin tai vientiin, paitsi jos olet KRM:n asianmukaisesti valtuutettu jälleenmyyjä .

10. Vastuuvapautus

KAIKKI MATERIAALIT, INFORMAATIO, OHJELMISTOT, TUOTTEET, PALVELUT JA MUU TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÖ, TAI JOTKA SAATIIN LINKKISIVULTA TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTANIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA TAI EHTOJA, MUKAANLUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN, TAKUUT TAI EHDOT SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN RIKKOMATTOMUUDESTA, TURVALLISUUDESTA VIRHEETTÖMYYDESTÄ. KRM ON KOHTUULLISEN MÄÄRIN PYRKINYT JULKAISEMAAN AJANKOHTAISET JA TARKAT TIEDOT TÄLLÄ SIVUSTOLLA; TOISAALTA, KRM EI VASTAA TÄMÄN SIVUSTON TIEDOISSA OLEVISTA VIRHEISTÄ, PUUTTEISTA TAI EPÄTARKKUUKSISTA MILLÄÄN TAVOIN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA EI KRM OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, JOTKA TAPAHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA SAATUIHIN TIETOIHIN TAPAHTUNEESTA LUOTETTAVUUDESTA. ON SINUN VASTUUSI ARVIOIDA SAAMIESI TIETOJEN TARKKUUTTA, TÄYDELLISYYTTÄ JA HYÖDYLLISYYTTÄ, JA TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ ON YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN OMAA VASTUUTA. JOTKUT HALLINTOALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN POISJÄTÖN, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET JA POIKKEUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.

11. Vastuunrajoitus

KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ KRM EI VASTAA LÄHETETTYJEN TIETOSI LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUNTAMISESTA, SEKÄ MATERIAALIN TAI LÄHETETTYJEN JA VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN TAI EI LÄHETETTYJEN TAI VASTAANOTETTUJEN, TAI MISTÄÄN SIIRROISTA JOTKA TAPAHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA KRM VASTAA MISTÄÄN ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA, EPÄSUORASTA, RANGAISTUKSELLISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA, SOPIMUKSEN MUKAAN, RIKKOMUKSEA, MUUSTA VASTUUSTA, (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA, JOHTUEN: (1) TURVAUTUMISESTA ESITETTYYN MATERIAALIIN (2) TAVAROIDEN VAIHTOKUSTANNUKSISTA, (3) TULOJEN MENETYKSISTÄ, (4) VIIVEISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, (5) JA MISTÄ TAHANSA VASTUUVELVOLLISUUS TAI LIITTYVÄSTÄ KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SIVUSTOA, SILLOINKAAN JOS KRM:LLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

12. Vahingonkorvaus

KRM:n kohtuullista pyynnöstä, sitoudut puolustamaan, hyvittämään ja vapauttamaan KRM:n ja sen työntekijät, alihankkijat, toimihenkilöt ja johtajat kaikilta veloista, saamisista ja kuluista, mukaan lukien asianajokulut, jotka syntyvät tämän sivuston käytöstä tai väärinkäytöstä, yhteytesi tämän sivuston ja/tai KRM palveluihin, sinun taipumattomuus näiden ehtojen hyväksymiseen, tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksesta.. KRM pidättää oikeuden, omalla kustannuksellaan, hoitaa puolustuksen ja valvonnan asiassa, joka muutoin sinun olisi korvattava, missä tapauksessa sinun tulee tehdä yhteistyötä KRM:n kanssa missä tahansa käytettävissä olevassa puolustuksessa.

13. Sinun lähettämäsi sisältö KRM:lle

Lähettämällä, lataamalla, syöttämällä, tarjoamalla tai toimittamalla tietoja tälle sivustolle, suostut että KRM kokoaa tällaisia tietoja, ja myönnät KRM:lle, sen tytäryhtiöille ja alihankkijoille luvan ja maailmanlaajuinen maksuttoman oikeuden käyttää näitä annettuja tietoja tämän sivuston ja sen liiketoiminnan yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta, maailmanlaajuisen, maksuttoman oikeudet: kopioida, levittää, välittää, näyttää julkisesti, esittää julkisesti, kopioida, muokata, kääntää ja alustaa toimitettuja tietoja; ja julkaista nimesi ja kaikki yhteystietosi johon annat luvan lähettämäsi tietojen yhteydessä. Korvausta ei makseta lähettämäsi tietojen käytöstä. KRM ei ole velvollinen julkaisemaan tai käyttämään mitään tietoja, joita saatat antaa ja KRM voi poistaa tällaisia tietoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Varmuuden vuoksi, KRM ei vaadi omistusoikeutta mihinkään tietoihin, jotka mahdollisesti annat KRM:lle, ellei toisin ole nimenomaisesti säädetty. Edellä mainitusta huolimatta sinun tai sinun puolestasi toimivan henkilön, mukaan lukien työläisesi tekemät parannukset, on KRM:n omaisuutta ilman lisäharkintaa sinulle, vaikka tällaiset parannukset olisivat lisätty KRM:n tuotteisiin ja palveluihin.

Mikäli lähetät henkilökohtaisia tietoja KRM:lle luottamuksellisesti tämän sivuston kautta, suostut keräämiseen, käsittelyyn, siirtoon ja tällaisen tiedon KRM:n mukaan, KRM:n sisäiseen käyttöön ja nimenomaan verkkosivun säädettyihin tarkoituksiin tai KRM tietosuojakäytännön mukaisesti. KRM yrittää kohtuullisuuden rajoissa pitämään tällaisiet henkilökohtaiset tiedot luottamuksellisina, eikä saa paljastaa henkilökohtaisia tietoja kolmannelle osapuolelle, lukuun ottamatta: (a) luottamuksellisesti ja helpottamaan sinulle tarjonnan tuotteiden ja palvelujen saannin, (b) lain vaatiessa, tai (c) KRM:n Tietosuojamenetelmän mukaisesti.

14. Immateriaalioikeudet

LogiSon on 777388 Ontario Limited:n rekisteröity tavaramerkki ja KRM:n lisenssi. Kaikki muut tavaramerkit, palvelut ja logot joita käytetään ja näytetään tällä sivustolla ovat KRM:n rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Yllä mainittujen tavaramerkkejä ja mallisuojia ei saa käyttää yhteydessä minkään tuotteen tai palvelun, joilla ei ole KRM:n lupaa, tai millään tavalla, joka on luultavasti aiheuttaisi sekaannusta asiakkaiden keskuudessa tai millään tavalla, joka väheksyy tai häpäisee 777388 Ontario Limited:n tai KRM:n. Kaikki muut tavaramerkit jotka eivät ole eivät 777388 Ontario Limited tai KRM omistamia 7 ja jotka näkyvät tällä sivustolla ovat niiden omistajien omaisuutta, jotka voivat olla tai eivät ole 777388 Ontario Limited:n tai KRM:n sidoksissa, yhteydessä tai sponsoroimia.

Et sinä eikä kukaan sinun puolestasi toimiva, mukaan lukien työntekijät, voi saada immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia, mukaan lukien patentit, mallit, tavaramerkit, tekijänoikeudet tai kauppa-salaisuudet, jotka liittyvät tämän sivuston, mukaan lukien rajoituksetta, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien, jollei toisin nimenomaisesti määritelty asianmukaisessa luvassa tai muussa yhteisesti sovitussa, kirjallisessa sopimuksessa, joka sinulla saattaa olla KRM:n kanssa. Muut avustukset, joita ei nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

Kaikki sisältö tällä sivustolla on KRM laatimia . Kaikki oikeudet pidätetään.

15. Muutokset Annettuihin Palveluihin

KRM varaa oikeuden milloin tahansa ja ajoittain muuttaa tai keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi, minkä tahansa palvelun (mukaan lukien sähköpostipalvelut) tällä sivustolla (tai sen osalla) ilmoittamalla tai ilman ilmoitusta, KRM:n kanssa tehdyn erillisen kirjallisen sopimuksesi mukaisesti. Hyväksyt, että KRM ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään näiden palvelujen muutoksista, keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

16. Huomautus

Kaikki vaatimukset, huomautukset, tiedonannot ja kertomukset näiden ehtojen mukaisesti ja käyttöolosuhteet, mukaan luettuna ilmoitukset tekijänoikeuksien rikkomisesta, on tehtävä kirjallisesti ja se on joko lähetettävä telefaksilla vahvistuksen kanssa alla olevaan numeroon tai henkilökohtaisesti tai pikalähettipalveluja käyttämällä (toimitusmaksut maksetaan etukäteen) KRM:n alla olevaan osoitteeseen:

3-1050 Pachinon tuomioistuin
Burlington, Ontario, L7L 6B9, Kanada
Faksi: 905.332.8480

17. Yleiset Määräykset

Tätä sopimusta säätelevät Ontarion provinssinlait, Kanadassa, ottamatta huomioon lainvalintamääräykset, ja sitoudut alistumaan yksinomaisesti tuomioistuimile, jotka sijaitsee Ontarion provinssissa, Kanadassa. Osapuolet sopivat nimenomaisesti, ettei Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen sopimuksista kansainvälistä tavaran kauppaa eikä Uniform Computer Information Transactions lakia sovelleta näiden ehtojen käyttöön tai mihin tahansa sopimukseen, jotka koskevat tavaroiden tai palvelujen saannin tämän sivuston kautta. Ei yhteisyritystä, kumppanuutta, työsuhdetta tai asiamiessuhdetta ole olemassa sinun ja KRM:n välillä tämän sopimuksen tai tämän sivuston ja/tai KRM: palvelujen käyttämisen seurauksena. KRM hoitaa tätä sopimusta soveltaen olemassa olevia lakeja ja oikeudellisia prosesseja, eikä mikään tässä sopimuksessa voi olla poikkeus KRM:n oikeudesta noudattaa valtion, tuomioistuinten ja lainvalvontaviranomaisten pyyntöjä tai vaatimuksia, jotka liittyvät tämän sivuston omaan käyttöön, KRM palvelut tai tiedot jotka toimitettiin KRM:lle tai jotka se keräsi tällaiseen käyttöön. Jos mikä tahansa osa tästä sopimuksesta päätetään mitättöidä tai on sovellettavaa lainsäädäntöä, mutta ei rajoitu, vastuuvapauslausekkeisiin ja vastuun rajoituksiin jotka on edellä esitetty, niin mitätön tai määrätty ehto katsotaan korvataan voimassa olevalla, täytäntöönpanokelpoisella määräyksellä joka vastaa parhaiten alkuperäisen ehdon tarkoitusta ja sopimuksen muut osat jäävät edelleen voimaan. Ellei toisin mainita tässä, tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen sinun ja KRM välillä tähän sivustoon ja KRM palveluihin nähden ja se syrjäyttää kaikki aiemmat tai samanaikaiset kommunikaatiot ja ehdotukset, olivat ne elektroinisia, suullisia tai kirjallisia, sinun ja KRM:n välillä tähän sivustoon ja KRM palveluihin nähden. Painettu versio tästä sopimuksesta ja kaikista tiedonannoista, jotka annettiin elektonisessa muodossa on hyväksyttävä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä, jotka perustuvat tai liittyvät tähän sopimukseen samassa laajuudessa ja koskevat samat ehdot kuin muut liiketoiminnan asiakirjat ja tiedot jotka alun perin luotiin ja säilytettiin painetussa muodossa. Se ilmaisee osapuolten tahtoa, että tämä sopimus ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat on laadittu Englannin kielellä.