Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η K.R. Moeller Associates Ltd. και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της ("KRM") έχουν δεσμευτεί για την προστασία της ιδιωτικότητας σας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ορίζει την πολιτική της KRM όσον αφορά στη συλλογή, τη χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Η KRM περιμένει τα σχόλια σας σχετικά με αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Αν πιστεύετε ότι δεν έχουμε τηρήσει πιστά την παρούσα Πολιτική ή αν θέλετε να αναθεωρήσετε ή να επεξεργαστείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο privacypolicy@logison.com και εμείς θα κάνουμε λογικές εμπορικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση τυχόν ανησυχιών που μπορεί να έχετε.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Στις επαφές σας με την KRM μπορείτε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Ως προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου νοούνται οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας ή συνδέεται με οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, αλλά δεν περιλαμβάνει το όνομα, τον τίτλο ή τη διεύθυνση εργασίας ή τον αριθμό τηλεφώνου ενός υπαλλήλου ενός οργανισμού. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε "cookies" από καιρό σε καιρό για να μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας μαζί μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας για να μας βοηθήσεει να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας πιο «φιλική προς το χρήστη". Τα cookies μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του site που μπορεί να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα και την εμπειρία σας με αυτό. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για εσάς μέσω των cookies θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν έχετε ρυθμίσει τον περιηγητή σας για να σας προειδοποιήσει πριν την αποδοχή των cookies, θα πρέπει να λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα με κάθε cookie. Μπορείτε να αρνηθείτε τα cookies απενεργοποιώντας τα στον browser σας, ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το site μας, όπως και τα περισσότερα άλλα δημοφιλή site μπορεί να μη λειτουργούν καλά με τα "cookies απενεργοποιημένα".

Χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Εκτός ως μέρος της πώλησης όλων ή ουσιωδώς όλων των περιουσιακών στοιχείων της KRM, η KRM δεν θα πουλήσει, εμπορευθεί ή ενοικιάσει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο και/ή θα αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να:

  1. κατανοήσουμε και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.
  2. αναπτύξουμε νέες και να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
  3. διαχειριστούμε και να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και τις λειτουργίες της.
  4. Και να ανταποκριθούμε στις υφιστάμενες νομικές και ρυθμιστικές προϋποθέσεις.

Θα κοινοποιήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Έχουμε τη συγκατάθεσή σας.
  • Είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραζόμαστε πληροφορίες πελατών από το νόμο, για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της εταιρείας ή μετά από αίτηση μίας δημόσιας υπηρεσίας.
  • Πρέπει να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με ένα επιχειρηματικό εταίρο, προκειμένου να παράσχουμε μια υπηρεσία που έχετε ζητήσει. Η χρήση των στοιχείων σας από τον εταίρος μας περιορίζεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, πωλούμε, εμπορευόμαστε ή να νοικιάσουμε δεδομένα που συγκεντρώνονται υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν συνδέονται με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Εκτός απ 'όπου είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες, θα ζητήσουμε από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες να συμφωνήσει να συμμορφωθεί με την τρέχουσα πολιτική απορρήτου μας. Θα λάβουμε λογικά εμπορικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή με την Πολιτική Απορρήτου μας, ωστόσο δε θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας εάν οποιοδήποτε πρόσωπο δεν το πράξει.

Για να είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε, τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να συλλέγονται, αποθηκεύονται ή / και υποβάλλονται σε επεξεργασία ή άλλως χρησιμοποιούνται από ή για λογαριασμό μας, τόσο εντός όσο και εκτός του Καναδά με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών ή από εταιρείες στην εταιρική οικογένεια KRM, να εκτελέσει τις λειτουργίες για λογαριασμό μας. Ως αποτέλεσμα, τα δικαστήρια, οι κυβερνήσεις αυτής της χώρας ή οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου θα μπορούσαν να λάβουν γνώση αυτών των πληροφοριών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το site μας έχει μέτρα ασφαλείας για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση των πληροφοριών υπό τον έλεγχό μας:

  • Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον υπολογιστών που προστατεύονται από ασφαλή τείχη προστασίας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
  • Όταν χρησιμοποιείτε ασφαλείς περιοχές του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιούμε συστήματα όπως το Secure Sockets Layer (SSL) με κρυπτογράφηση. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ του υπολογιστή σας και του ασφαλούς περιβάλλοντος του υπολογιστή μας είναι κρυπτογραφημένες ή κωδικοποιημένες, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση κατά τη μεταφορά τους.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η KRM κατά καιρούς θα ενημερώνει την Πολιτική Απορρήτου ώστε να αντικατοπτρίζει την εταιρεία και τα σχόλια των πελατών ή αλλαγές στη νομοθεσία της προστασίας της ιδιωτικότητας. Σας συνιστούμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να ενημερωθείτε για το πώς η KRM προστατεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Ανάκληση της συναίνεσης

Εκτός όπως απαιτείται από το νόμο, εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή θα αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο έχετε αρνηθεί να δώσετε συγκατάθεση ή αργότερα αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Αν αποσύρετε τη συναίνεσή σας, συμφωνείτε ότι, παρά την απόσυρση αυτής, θα μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν προηγουμένως, στο βαθμό που είμαστε τυπικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε και στο βαθμό που απαιτείται για να επιβάλουμε οποιεσδήποτε συμβατικές υποχρεώσεις μπορεί να έχετε με την KRM. Κατανοείτε επίσης ότι αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας για ορισμένους σκοπούς, χωρίς να μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία, χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για ορισμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούν την πληρωμή ή μια συνεχή σχέση με την KRM ή τους συνεργάτες μας. Εάν αρνηθείτε να μας παρέχετε τις πληροφορίες που χρειάζονται ή αργότερα αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να μην είμαστε πλέον σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές.