Sound Masking

Οι μελέτες που πραγματοποιούνται από το Κέντρο για το Δομημένο Περιβάλλον (CBE) και από τρίτους, δείχνουν ότι η κακή ακουστική είναι η νούμερο ένα αιτία δυσαρέσκειας στο χώρο εργασίας και ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση των εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνα:

  • Το 59% του χρόνου των εργαζομένων σε γραφεία δαπανάται στην προσπάθεια διενέργειας ατομικών εργασιών που απαιτούν συγκέντρωση
  • Το 64% διακόπτεται μέχρι και 20 φορές ανά ημέρα
  • Το 70% λέει ότι θα είναι πιο παραγωγικοί σε ένα λιγότερο θορυβώδες περιβάλλον
  • Το 72% είναι δυσαρεστημένο με την προστασία της ιδιωτικότητας των συνομιλιών.

Εάν μπορείτε να συσχετισθείτε με αυτά τα στατιστικά στοιχεία, έχετε έρθει στο σωστό μέρος.

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα της χρήσης τοίχων και πορτών για τον φυσικό περιορισμό του ήχου και επίσης γνωρίζουν τα οφέλη από την εγκατάσταση πλακιδίων οροφής, πάνελ τοίχου και μαλακής επιδαπέδιας επένδυσης για την απορρόφηση του ήχου.

Ωστόσο, ακόμη και μετά την εφαρμογή αυτών των μεθόδων, πολλές εγκαταστάσεις εξακολουθούν να αδυνατούν να προστατεύσουν τις ιδιωτικές συνομιλίες και να ελέγξουν τον θόρυβο, επειδή δεν διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο ήχων παρασκηνίου. Στην πραγματικότητα, το επίπεδο θορύβου παρασκηνίου στα περισσότερα γραφεία είναι τόσο χαμηλό ώστε οι συνομιλίες μπορούν εύκολα να ακουστούν σε απόσταση 50 ποδών (15 μέτρα).

Ένα σύστημα ηχητικής σκίασης αποτελεί την μόνη ακουστική επεξεργασία που μπορεί να ελέγξει τα επίπεδα ήχων παρασκηνίου. Αυτή η τεχνολογία αποτελείται ουσιαστικά από μια σειρά μεγαφώνων εγκατεστημένων σε μια διάταξη πλέγματος μέσα ή πάνω στην οροφή, καθώς και από μια μέθοδο ελέγχου της παραγωγής τους. Τα ηχεία εκπέμπουν ένα μηχανικό ήχο που πολλοί άνθρωποι συγκρίνουν με ένα απαλό αεράκι.

Το σκεπτικό πίσω από αυτή τη λύση είναι απλό: το νέο επίπεδο περιβάλλοντος καλύπτει οποιουσδήποτε θορύβους βρίσκονται κάτω από αυτό και μειώνει την ένταση των θορύβων που βρίσκονται σε ανώτερο επίπεδο, περιορίζοντας το βαθμό αλλαγής μεταξύ της γραμμής βάσης και της υψηλότερης έντασης ήχου στον χώρο. Οι διαταραχές από την συγκέντρωση προσώπων που βρίσκονται στον χώρο ελαχιστοποιούνται. Ομοίως, οι συνομιλίες καλύπτονται εξ ολοκλήρου ή γίνονται πολύ λιγότερο αντιληπτές, γεγονός που βελτιώνει την ιδιωτικότητα των συνομιλιών.

Υπάρχουν πολλά γνωστά παραδείγματα αυτού του φαινομένου: ο ήχος του τρεχούμενου νερού, ένας κινητήρας αεροπλάνου, το θρόισμα των φύλλων, το μουρμουρητό των ατόμων σε ένα πολυσύχναστο εστιατόριο. Φυσικά, όταν ένας ήχος σκίασης εφαρμόζεται σε χώρο εργασίας, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι είναι όσο το δυνατόν πιο άνετος και διακριτικός. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσει πηγή εκνευρισμού, όπως συνέβαινε με τα συστήματα «λευκού θορύβου » στη δεκαετία του 1970.

Τα συστήματα ηχητικής σκίασης έχουν εξελιχθεί πολύ από την εποχή εκείνη, ιδίως με την εισαγωγή του συστήματος σκίασης ήχου της LogiSon μόλις πριν από μια δεκαετία (2003). Η δικτυωμένη αρχιτεκτονική του επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή του σχεδιασμού του συστήματος και της λειτουργίας του ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές, βελτιστοποιώντας την άνεση και την αποτελεσματικότητα. Παρέχει επίσης στους πελάτες τη δυνατότητα να κάνουν γρήγορα τις προσαρμογές τους όταν χρειάζεται, χωρίς αυτό να συνεπάγεται σημαντικό κόστος ή διακοπή των λειτουργιών τους.

Επίσης, το σύστημα ηχητικής σκίασης LogiSon επιδέχεται εύκολη μετατροπή. Ωστόσο, η έγκαιρη ένταξη του στο σχεδιασμό της εγκατάστασής σας μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση στην κατασκευή, να εξαλείψει την ανάγκη για κλειστούς τοίχους γύρω από τα ιδιωτικά γραφεία, και να μειώσει τις απαιτήσεις για άλλες ακουστικές επεμβάσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ηχητική σκίαση!