Τα συστήματα συγκάλυψης ήχου είναι ένα κοινό μέρος των εσωτερικών χώρων του σήμερα, από την αρχική τους χρήση σε γραφεία, σε σχετικά νεότερες εφαρμογές όπως σε θαλάμους νοσοκομείων. Οι πελάτες περιλαμβάνουν κυρίως:

Αν και κάθε ηχητικό σύστημα συγκάλυψης θα εισαγάγει έναν ήχο στο χώρο σας, υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το πώς ρυθμίζονται.

Στην πραγματικότητα εάν αυτός ο ήχος δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις τοπικές ακουστικές συνθήκες και τις ανάγκες των παρευρισκόμενων σε όλο το χώρο σας, δε θα παρέχει τα αποτελέσματα που ψάχνετε με την αγορά αυτής της τεχνολογίας: βελτιωμένη ιδιωτικότητα των συνομιλιών σας και ακουστική άνεση.

Το σύστημα συγκάλυψης ήχου LogiSon διαθέτει μια αποκεντρωμένη-δικτυωμένη αρχιτεκτονική, που συχνά αναφέρεται απλά με τον όρο δικτυωμένη. Ανεξάρτητα από το είδος της εγκατάστασης, πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια αποτελεσματική εγκατάσταση, όπως οι εξής:

Μικρές ζώνες προσαρμογής

Οι ζώνες προσαρμογής είναι ομάδες ηχείων, για τα οποία μπορείτε να δημιουργήσετε μεμονωμένες ρυθμίσεις έντασης και συχνότητας.

Το σύστημα συγκάλυψης ήχου LogiSon μπορεί να χωριστεί σε ζώνες, σε επιμέρους ηχεία. Ωστόσο, οι ζώνες δύο ή τριών ηχείων παραμένουν κατάλληλες και είναι ένας οικονομικός συμβιβασμός για ανοιχτά σχέδια. Μια ζώνη τριών μεγάφωνο καλύπτει συνήθως 675 ft2.

Παρότι η επιλογή πέρα από αυτό το μέγεθος (δηλαδή 6 ή 8 ηχεία, ή ακόμα και μεγαλύτερες ζώνες) μπορεί να μειώσει περαιτέρω το κόστος, θα εισαγάγει επίσης ολοένα κλιμακούμενες προκλήσεις αναφορικά με τη ρύθμιση και την τοποθέτηση τους, μειώνοντας την άνεση και την αποτελεσματικότητα και περιορίζοντας τη μελλοντική ευελιξία του σχεδιασμού.

Αποτελεσματική παραγωγή ήχου συγκάλυψης

Αντί να εκπέμπει τον ίδιο ήχο συγκάλυψης σε ένα μεγάλο αριθμό μεγαφώνων, κάθε μικρή ζώνη εντός του συστήματος συγκάλυψης ήχου LogiSon έχει μια ειδική γεννήτρια ήχου συγκάλυψης, αποφεύγοντας ένα πρόβλημα που καλείται σταδιακή ή ανεξέλεγκτη διακύμανση των επιπέδων της συγκάλυψης ήχου.

Επιπλέον, κάθε γεννήτρια παρέχει έναν πραγματικά τυχαίο ήχο συγκάλυψης (δηλαδή δεν πρόκειται για κύκλο επανάληψης). Ο ήχος εκτείνεται επίσης σε ολόκληρο το φάσμα από 100 έως 8000 Hz, παρέχοντας άνεση και αποτελεσματικότητα, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από θορύβους.

Εκλεπτυσμένος έλεγχος της έντασης και της συχνότητας

Ανεξάρτητα από το πώς τα ηχεία ενός συστήματος έχουν εγκατασταθεί (δηλαδή προς τα πάνω, πάνω από μια ψευδοροφή ή προς τα κάτω, μέσω του ταβανιού), ο ήχος συγκάλυψης θα επηρεαστεί, καθώς αλληλεπιδρά με άλλα στοιχεία της διαρρύθμισης του χώρου εργασίας.

Ως εκ τούτου, το σύστημα συγκάλυψης ήχου LogiSon παρέχει 100 βήματα έντασης σε προσαυξήσεις 0,5 dBA και έλεγχο συχνότητας 1/3 της οκτάβας για κάθε μικρή ζώνη. Ο ήχος συγκάλυψης μπορεί να συντονίζεται με τις τοπικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας ότι θα είναι άνετος και αποτελεσματικός σε ολόκληρο το χώρο σας.

Αν δεν μπορούσατε να κάνετε τέτοιες ακριβείς αλλαγές σε συγκεκριμένες περιοχές, θα έπρεπε να ορίζετε την συγκάλυψη σε ένα επίπεδο που είναι απλώς λίγο καλύτερο από το μέτριο. Αν έπρεπε να αυξήσετε την ένταση για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος για τους παρευρισκομένους σε μία περιοχή, θα ήταν πάρα πολύ δυνατά για τους άλλους. Αν τη μειώνατε, θα θυσιάζατε την ιδιωτικότητα των συνομιλιών και τον έλεγχο του θορύβου. Αυτό το μοτίβο θα επαναληφθεί σε απρόβλεπτα σημεία σε όλο το χώρο σας.

Κατάλληλος οδηγός ηχείου

Οι οδηγοί ηχείων του συστήματος συγκάλυψης ήχου LogiSon είναι 4 ίντσες (100 mm) σε διάμετρο και με 25 watts, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν να δημιουργήσουν τις χαμηλές συχνότητες που είναι ζωτικής σημασίας για την άνεση του παρευρισκόμενου.

Δικτυωμένος έλεγχος

Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ακουστική άνεση, το σύστημα συγκάλυψης ήχου σας θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες της εγκατάστασης σας - και να αναπροσαρμόζεται εάν ανακαινιστεί, μετακινήσετε τα έπιπλα ή το προσωπικό.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις του συστήματος συγκάλυψης ήχου LogiSon και τις ζώνες από έναν κεντρικά τοποθετημένο πίνακα ελέγχου δικτύου ή από έναν υπολογιστή εξοπλισμένο με το λογισμικό Acoustic Network Manager. Μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές σας μόλις μέσα σε λίγα λεπτά μετά από ανακαινίσεις, μετακίνηση επίπλων ή προσωπικού. Η ευκολία των μελλοντικών αναδιαρθρώσεων μειώνει το κόστος κύκλου ζωής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή.

Μετρημένα αποτελέσματα

Η ακουστική απόδοση του χώρου σας πριν και μετά την εισαγωγή της συγκάλυψης ήχου μπορεί να μετρηθεί με τη χρήση ενός αναλυτή ήχου.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία δε θα πρέπει να τελειώσει όταν επιλέξετε το σύστημα συγκάλυψης ήχου σας. Η μέτρηση του αν αποδίδει όπως αναμένεται εξαρτάται από μετρήσεις που γίνονται μετά την εγκατάσταση και την αρχική ρύθμιση. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι παρέχονται η ένταση και το φάσμα που απαιτούνται για την προστασία της ιδιωτικότητας των συνομιλιών σας, του ελέγχου του θορύβου και της άνεσης.

Συντονίζουμε με τρεις οκτάβες το σύστημα συγκάλυψης ήχου LogiSon, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Target, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα πληροί τις καμπύλες συγκάλυψης σε κάθε θέση μέτρησης. Σας παρέχουμε επίσης μια έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα.